Op vrijdag 16 april vieren we onze vijfde verjaardag

Op 16 april 2016 werd de BMK opgericht door een groep bevlogen professionals. Dit gebeurde vanuit een gedeelde visie op het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Door de wet kinderopvang bestaat een onderscheid tussen commerciële en maatschappelijke ondernemers waarvan de laatsten zich niet meer thuis voelden bij de BK waar ze toen nog onderdeel van vormden. Met 41 maatschappelijke kinderopvangorganisaties is de BMK toen van start gegaan. En nu zijn dat al bijna 100 organisaties; 35% van de sector!

Na de start ging het heel snel en we verschenen meteen in de media. Van meet af aan hebben we de discussie over de marktwerking aangezwengeld en onze visie op de maatschappelijke functie van kinderopvang gegeven. Onze boodschap werd snel opgepikt.

In korte tijd werden we een belangrijke sparringpartner voor ministeries, de politiek en andere partijen in het debat. De toekomst van maatschappelijke kinderopvang bleek relevant te zijn. We voerden de lobby waarin we de ontwikkeling van kinderen en kansengelijkheid centraal positioneerden. Succes kent vele vaders, maar de BMK heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de betekenis van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. En binnen één jaar was de BMK initiatiefnemer en trekker van de totstandkoming van de tekst voor het regeerakkoord ‘Ontwikkelrecht voor alle kinderen’ namens de 5 partijen! De BMK is begonnen als luis in de pels maar werd als serieuze gesprekspartner direct betrokken bij de vormgeving van de wet IKK, een belangrijke kwaliteitsimpuls, waarover we hebben meegedacht en onze visie op kwaliteit in hebben betrokken.

Onze verjaardag!
We vieren na vijf jaar dat de overtuiging, dat kinderopvang bijdraagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, terrein wint en het gesprek gaat over de daarvoor benodigde voorzieningen. En dat die visie inmiddels gedeeld wordt door veel politieke partijen.

Groot worden
Wat staat ons te doen de komende jaren? Er ligt een pedagogische taak voor ons als professionele opvoeders. Kansenongelijkheid heeft veel impact op kinderen als de samenleving individueler en complexer wordt. Grenzen tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg zullen steeds verder vervagen. We hebben een gezamenlijke opdracht: de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Hoe ziet die wereld eruit als onze kinderen straks groot zijn? Onze nieuwe maatschappelijke opdracht is het vertalen van de thema’s die besproken zijn op het congres ‘Raising the future’ naar op de toekomst gerichte kinderopvang.

Kinderopvang van de toekomst
Dit verjaardagsjaar gaan we met het thema Kinderopvang van de Toekomst aan de slag. W
e lanceren vandaag ter ere van onze verjaardag, een landingspage die laat zien hoe de kinderopvang van de toekomst eruit kan zien. Waar draait het om in de kinderopvang van de toekomst? Wat vinden we belangrijk in de kinderopvang van de toekomst? En wat kunnen we nu doen om die toekomst vorm te geven? Een paar vragen waar de website informatie over aanbiedt in de vorm van een aantal position papers. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op: www.kinderopvangvandetoekomst.nl

En we gaan ook met elkaar in gesprek over dit onderwerp en met experts. Zo organiseren we op 29 april een online ledensessie met Micha de Winter over de rol en verantwoordelijkheid van kinderopvang. Wat vinden wij als kinderopvang van de samenleving? Welke ontwikkelingen zien we die invloed hebben op kinderen nu en in de toekomst?  Meer lezen.

Magazine ‘Hoera, 5 jaar BMK!
En we maakten een mooi Magazine ter ere van onze vijfde verjaardag; hierin een gesprek met de oprichters uit 2016 en een oproep aan de politiek: “De afgelopen vijf jaar hebben maatschappelijke kinderopvangorganisaties laten zien dat kinderopvang geen verdienmodel is maar een enorme kans om te investeren in de ontwikkeling van kinderen. Dat de kinderen van nu en volwassenen van straks, ervan profiteren als ze gelijke kansen krijgen en samen kunnen opgroeien. Dat kinderopvang daarnaast goed is voor ouders, voor onze samenleving en uiteindelijk voor de toekomst van Nederland. De keuze is nu aan u; maakt u het verschil voor deze en toekomstige generaties kinderen?”

Maar wat zou een Magazine over de toekomst van de kinderopvang zijn zonder de visie van kinderen op die toekomst? We vroegen het aan Tess, Mike, Guusje, Doortje, Bink, Juul, Benjamin, Sami, Rafaella, Maurizio, Federico, Merle, Coen en Anne-Claire. Lees hoe zij de toekomst zien in ons Magazine.

Download het Magazine: Hoera, vijf jaar BMK!

Deel dit nieuwsbericht