1 juni 2022 13:30 – 16:30

Tijdens deze editie opent IKC het Stroomdal te Kampen haar deuren. Hier vind je kinderdagopvang, primair onderwijs, bso en andere partners onder één dak. Het Stroomdal werkt aan het in de praktijk brengen van het ‘All-in-one model’, waarbij onderwijs en kinderopvang als één organisatie samenwerken. Zo bepalen zij samen de thema’s, zijn er combinatiebanen en zorgen zij voor een warme overdracht. Hiermee zijn alle ingrediënten voor een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar aanwezig.

Innovatiecluster
Daarnaast werkt IKC het Stroomdal ook aan interprofessioneel samenwerken. Dit doen zij samen met het Innovatiecluster Kind & Educatie uit Zwolle, een samenwerkingsverband tussen werkgevers en onderwijs van primair tot hbo in de regio Zwolle. Zij willen beter inspelen op de behoeften van kinderen en hun ouders. IRIS Onderwijs & Opvang is de werkveldpartner. Clustermanager Ineke Verhoef begeleidt binnen IKC het Stroomdal een multidisciplinair leerteam van mbo en hbo-studenten. Op de IKC-dag vertelt één van de opleiders uit het innovatiecluster meer over dit project en de beoogde effecten. Het leerteam houdt zich bezig met de relatie tussen de vijf Daltonwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit) en de pedagogische visie van de kinderopvang (met name Emmi Pikler).

IRIS Onderwijs & Opvang
IRIS Onderwijs & Opvang bestaat uit twee stichtingen die samen onderwijs en opvang verzorgen op veertien scholen/kindcentra in Kampen en omgeving. De organisatie wordt aangestuurd door één College van Bestuur. IRIS Onderwijs & Opvang is volop bezig met IKC-ontwikkeling, op negen van de veertien IRIS-scholen wordt opvang aangeboden door IRIS Opvang. Hun missie is om vanuit een christelijke identiteit kinderen steeds wijzere wereldburgers te laten worden.

Praktische informatie en aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving. Stuur de uitnodiging gerust door aan een partner uit de gemeente, de jeugdzorg, het onderwijs, de kinderopvang of peuterspeelzaal. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je het definitieve programma.

Over de IKC-dagen op locatie
De IKC-dagen zijn voor bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over thema’s zoals de organisatie van het IKC, doorgaande ontwikkellijn, bestuurlijke modellen voor IKC’s, passend onderwijs en samenwerking met jeugdhulp. Deelnemers gaan met IKC-bestuurders en andere ervaringsdeskundigen in gesprek over visievorming, de beste strategie en (be)sturing voor ‘hun’ IKC en over noodzakelijke processtappen tijdens het transformatieproces van school en kinderopvang naar integraal kindcentrum.

Daarnaast is er voldoende aandacht voor valkuilen op de werkvloer, het aanjagen van successen en ruimte om ervaringen uit te wisselen met locatiemanagers. De bijeenkomsten zijn praktisch, thematisch opgezet met relevante IKC-thema’s en worden gehouden op wisselende IKC-locaties. De bijeenkomst wordt met een informele borrel afgesloten en op elke locatie is een rondleiding onderdeel van het programma.

Deze kosteloze bijeenkomst wordt georganiseerd door de PO-Raad in samenwerking met de BMK en Etuconsult.

Voor deze bijeenkomst zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar.

Deel dit nieuwsbericht