Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting. Dit is helaas niet structureel op te lossen omdat hier Europese regels aan ten grondslag liggen. Wel kan de btw-afdracht verminderd of voorkomen worden. Bekijk de infokaart voor meer informatie.

Btw afdragen bij samenwerking

Wanneer kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen samenwerken geldt moeten zij btw afdragen over hun gezamenlijke prestaties. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de ene organisatie personeel inhuurt bij de andere organisatie.

Btw-afdracht verminderen of voorkomen

Er zijn mogelijkheden om de btw-afdracht te verminderen of te voorkomen. Het blijkt echter dat niet alle samenwerkende organisaties op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. Om die reden hebben het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst samengewerkt met verschillende brancheverenigingen en betrokkenen om een infokaart/handreiking te maken waarin deze mogelijkheden zijn beschreven.

Hoe werkt de handreiking?

De handreiking bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op verschillende btw-oplossingen bij een contractuele samenwerking, waarbij de samenstelling van het bestuur van de onderwijsinstelling en het bestuur van de kinderopvangorganisatie niet op elkaar wordt afgestemd. Het tweede deel gaat in op de samenwerkingsvorm van een zogenoemde personele unie en de voorwaarden waaronder in dat geval een fiscale eenheid gevormd kan worden.

De BMK was ook betrokken bij dit traject en is positief over het feit dat deze samenwerking ertoe geleid heeft dat er nu een handreiking ligt die goed leesbaar en overzichtelijk is met duidelijke voorbeelden en modellen, zodat mensen in de praktijk er ook echt mee aan de slag kunnen gaan.

Waarom is het probleem?

De Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang omschreef het als een van de taaiste knelpunten bij deze samenwerking: het betalen van btw. Doordat beide sectoren van deze belasting zijn vrijgesteld, komen zij beide niet in aanmerking voor teruggaaf van btw bij het inhuren van personeel bij elkaar. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting.

Dit punt is moeilijk structureel op te lossen omdat er Europese wet- en regelgeving aan ten grond- slag ligt. Van de praktische oplossingen die toegepast werden om de btw-lasten te voorkomen of te verminderen, was niet altijd helder wat nu wel en niet was toegestaan. Inmiddels is er een handreiking beschikbaar waarin de mogelijke btw-oplossingen worden beschreven en toegelicht.

Hoe werkt het met de btw-afdracht?

Zowel onderwijsinstellingen als kinderopvangorganisaties verrichten btw-vrijgestelde prestaties, namelijk het verzorgen van onderwijs en kinderopvang. Voor deze prestaties hoeven zij geen btw in rekening brengen en mogen zij de btw op kosten die zij voor hun btw-vrijgestelde prestaties maken niet in aftrek brengen. Wanneer een onderwijsinstelling en kinderopvangorganisatie samenwerken en in dat kader diensten aan elkaar verlenen of kosten delen, moeten zij btw aan elkaar in rekening te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de ene organisatie personeel inhuurt bij de andere organisatie. Doordat partijen deze btw niet in aftrek mogen brengen, werkt de samenwerking kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting.

Advies 10 van de Taskforce: overheid, bied duidelijkheid!

De Taskforce geeft in zijn advies “Tijd om door te pakken” aan dat er praktische btw-oplossingen bestaan om deze btw-druk te voorkomen of te verminderen. Zo kan een medewerker een arbeidsovereenkomst sluiten met zowel de school als de kinderopvangorganisatie, zodat er geen sprake is van het ter beschikking stellen van personeel en er dus ook geen btw-plicht geldt. Een andere manier is het vormen van een fiscale eenheid tussen onderwijs- en kinderopvangorganisatie, zodat prestaties die binnen de fiscale eenheid worden verricht, buiten het bereik van de btw-heffing blijven. Een derde manier om geen btw te hoeven betalen is een medewerker inschakelen volgens ‘kosten voor gemene rekening’, waarbij de kosten van deze medewerker volgens een vooraf overeengekomen vaststaande verdeelsleutel worden verdeeld over het kinderdagverblijf en de school.

Echter, niet alle samenwerkende organisaties zijn op de hoogte van deze mogelijkheden om de btw-problematiek op legale wijze te vermijden. En, nog belangrijker, er bestaat onzekerheid over wat op dit gebied nu wel en niet is toegestaan. Voor meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is het dan ook essentieel dat er vanuit de rijksoverheid zekerheid wordt geboden over de rechtmatigheid en werkbaarheid van de gehanteerde constructies.

Bericht website SZW

 

Deel dit nieuwsbericht