Wat kost kinderopvang in Nederland? Hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? En hoe verhoudt deze toeslag zich tot het maximum uurtarief voor kinderopvangorganisaties dat de overheid vaststelt? Dit zijn de twee knoppen waar de overheid aan kan draaien indien zij wil investeren in de kinderopvang.

In deze infographic van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt dit duidelijk uitgelegd en gevisualiseerd. Een handig hulpmiddel om de kinderopvangtoeslag aan ouders uit te leggen.

De overheid vindt een betaalbare en goed toegankelijke kinderopvang belangrijk. Daarom heeft Staatssecretaris Van Ark €248 miljoen uitgetrokken voor een verhoging dit jaar van de kinderopvangtoeslag percentages voor ouders én voor een verhoging van het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen (dagopvang en gastouderopvang). De maximum uurprijs voor de bso wordt verlaagd.

Apart baby-tarief

De BMK vindt het jammer dat de Staatssecretaris niet, zoals wij zomer 2018 adviseerden, heeft gekozen voor een vast tarief per leeftijdscategorie. De BMK vindt het generieke uurtarief voor 0- tot 4-jarigen bijdragen aan oneerlijke concurrentie. Een toeslagsysteem gebaseerd op leeftijd voor 0- tot 4-jarigen zou een oplossing kunnen zijn voor de oneerlijke concurrentie en het verdringingseffect dat nu ontstaat. De eenheid in uurtarieven werkt marktverstorend. Het laatste wat we willen is dat de babygroepen door bepaalde aanbieders niet meer aangeboden worden omdat deze relatief duur zijn.

Deel dit nieuwsbericht