De huidige CAO Kinderopvang loopt tot en met 31 december 2017. Omdat er op dit moment nog geen cao-akkoord is, zal er vanaf 1 januari 2018 een CAO-loze periode zijn. Onderstaand wordt ingegaan op de gevolgen die dat met zich brengt voor de arbeidsovereenkomsten.

Voor bestaande arbeidsovereenkomsten werken de bepalingen in de CAO na. Dit betekent dat er in beginsel niks verandert. Toch zijn er een aantal aandachtspunten met betrekking tot de proeftijd, opzegtermijn en het van toepassing verklaren van de CAO.

Proeftijd

Van de wettelijke proeftijd kan bij CAO worden afgeweken en in de CAO Kinderopvang is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In een CAO-loze periode dient u zich wat betreft de proeftijd te houden aan de wettelijke proeftijd. De wettelijke proeftijd bedraagt één maand bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer en korter dan twee jaar. Bij arbeidsovereenkomsten van langer dan twee jaar en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is een proeftijd van twee maanden toegestaan. Indien tijdens de cao-loze periode een van de wet afwijkende proeftijd wordt overeengekomen dan is deze nietig. Dit betekent dat de proeftijd wordt geacht nooit te zijn overeengekomen.

Opzegtermijn

Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten aangegaan vanaf 1 januari 2018, die worden opgezegd voor er een nieuwe CAO is, geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze bedraagt in het algemeen voor zowel de werkgever als de werknemer één maand. Het is overigens niet nodig om dit expliciet in de arbeidsovereenkomsten op te nemen. Voor werknemers in dienst voor 1 januari 2018 geldt dat de opzegtermijn zoals opgenomen in de CAO in beginsel blijft nawerken. Hierbij zij opgemerkt dat dit in individuele gevallen mogelijk anders kan zijn.

Nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten adviseren wij je om de CAO Kinderopvang op de arbeidsovereenkomst van toepassing te verklaren.

Voor vragen, bel Jorrit Berenschot: 06 – 1568 34 78

Deel dit nieuwsbericht