Versie: 24 november 2020

Dit document is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie over onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector. De informatie is gebaseerd op het Servicedocument funderend onderwijs – COVID-19* (OCW). De BMK en de BK hebben dit document opgesteld in afstemming met het Ministerie van SZW, directie Kinderopvang. De inhoud gaat uit van de huidige situatie en wordt geactualiseerd als de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht is.

Nieuwe toevoegingen

Er is informatie toegevoegd over eventuele Noodopvang en Compensatie in geval van een regionale/lokale lockdown en de lijst Cruciale beroepen.
Daarbij is een link toegevoegd naar de Q&A van Rijksoverheid waar in opgenomen staat, dat wanneer door corona een locatie tijdelijk moet sluiten, ouders met de kinderopvangorganisatie kunnen afspreken, dat zij de kinderopvang blijven betalen. En dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier de kosten in rekening blijft brengen. De kinderopvangtoeslag loopt in dat geval gewoon door. Ouders krijgen geen vergoeding voor de eigen bijdrage die zij moeten betalen.

– Het document is aangepast met nieuwe of veranderde informatie. De wijzigingen zijn geel gearceerd.
– Onderaan het document zijn is een FAQ met veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp  opgenomen.

*Servicedocument funderend onderwijs – COVID-19, van 31 augustus 2020 (Ministerie van OCW), pag. 9 en verder.

Informatiedocument Kinderopvang COVID-19 versie 24 november gearceerd

Deel dit nieuwsbericht