Sinds 1 januari 2020 moet het locatie-overstijgend samenvoegen van groepen (voorheen: ‘clusteren’) contractueel goed geregeld zijn.

In augustus vorig jaar werd hierover met betrokken partijen inhoudelijke overeenstemming bereikt

Om duidelijkheid en eenheid in toezicht te creëren adviseerde GGD GHOR destijds aan de regionale GGD’en om tot 1 januari 2020 het item over de schriftelijke overeenkomst niet mee te nemen in de inspecties, mits er geen signalen binnekomen met betrekking tot dit onderwerp. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle GGD’en echter dringend geadviseerd om conform de geadviseerde lijn toe te zien op situaties waarin de houder kinderen locatie-overstijgend opvangt.

Meer info over het samenvoegen van groepen

Deel dit nieuwsbericht