In november 2020 is de Verzamelwet Kinderopvang in de Tweede Kamer aangenomen. Dit houdt o.a. in dat per 1 januari 2021 de inschrijfplicht volgens de Personenregister Kinderopvang is vergroot. In de wet kinderopvang staat beschreven (in artikel 1:50, lid 3) wie er allemaal een VOG moeten aanvragen. Voorheen stond hierin dat personen die structureel werkzaam zijn binnen het kindercentrum dit moeten aanvragen.

De wetgever stelt dat in de praktijk kinderen, tijdens de opvang, ook op een andere locatie kunnen deelnemen aan activiteiten. Juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, zijn zij kwetsbaar. Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen is de wet breder getrokken. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum of op een andere locatie waar activiteiten plaatsvinden een VOG moeten aanvragen. De personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn op een andere locatie dan het kindercentrum, moeten dus ook een VOG aanvragen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een sportleraar of een juf/meester op een nabijgelegen school. De houder van een kindercentrum is ervoor verantwoordelijk dat deze personen voortaan een VOG aanvragen.

De wijziging is opgenomen in de denklijn personenregister (versie januari 2021) van SZW en GGD GHOR, waarin voorbeelden zijn opgenomen voor wel of niet aanvragen van een VOG.

Onder het kopje “Onderwijspersoneel” staat het volgende voorbeeld: “Peuters gaan naar een naastgelegen school tijdens een activiteitenuurtje voor een gezamenlijke activiteit met de school. De betrokken leerkracht moet zich wel inschrijven”. Onder de oude wetgeving hoefde dat niet.

Deel dit nieuwsbericht