Zoals jullie van ons gewend zijn ontvangen doen we jullie een concept reactie toekomen voor de internetconsultatie Besluit kinderopvangtoeslag 2022. Deze staat open voor reacties tot 25 maart 2021. We roepen alle leden op om van deze gelegenheid gebruik te maken en een reactie te plaatsen zodat onze stem gehoord wordt.

Via jullie willen we ook ouders stimuleren om te reageren en een duidelijk geluid af te geven dat de uurtarieven de werkelijke kosten moeten reflecteren. En de kinderopvangtoeslag hier nauw op aan moet sluiten om de toegankelijkheid van de kinderopvang niet in het geding te laten komen.

Het besluit volgend op de consultatie, regelt ook de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang. Ouders hebben voortaan ook voor de buitenschoolse opvang recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent. De verruiming neemt het knelpunt weg bij ouders die avond-of nachtdiensten werken en zorgt ervoor dat de combinatie tussen arbeid en zorg wordt verbeterd. De kosten van de verruiming bedragen 20 miljoen zullen over alle inkomensgroepen evenredig worden verdeeld, echter op een budget van 3.2 miljard zullen de financiële gevolgen voor ouders echter gering zijn.

Geef een reactie (website overheid)

CONCEPT REACTIE:

“Namens (naam organisatie) wil ik reageren op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2022. Bij de indexatie van de maximum uurtarieven zou volgens ons gerekend rekening gehouden moeten worden met de gevolgen van de corona-crisis en een (mogelijke) loonstijging voortkomend uit onderhandelingen voor de nieuwe CAO Kinderopvang na juli 2021. Om de kwaliteit te kunnen borgen voor de toekomst is het belangrijk dat dergelijke kostenstijgingen realistisch doorgerekend worden in het maximum uurtarief. Ook moet de maximum kinderopvangtoeslag daar passend op afgestemd worden, zodat kinderopvang toegankelijk blijft voor alle inkomensgroepen en financiële ruimte heeft de kwaliteit verder te verhogen en te blijven innoveren. We zijn blij met de verruiming binnen de buitenschoolse opvang, we gaan uit van geringe financiële gevolgen voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag, waarbij we hopen dat de laagste inkomenscategorieën het meest ontzien worden”.

Deel dit nieuwsbericht