Van 18 maart tot en met 15 april 2024 staat het Besluit kwaliteit gastouderopvang open voor internetconsultatie. Dit is een vervolg op het ‘wetsvoorstel verbetermaatregelen gastouderopvang’ dat in juni 2023 open heeft gestaan voor internetconsultatie. In het besluit waarop nu gereageerd kan worden, worden de maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren verder uitgewerkt. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus, en op het professionaliseren van gastouders.

Iedereen die dat wil kan via deze link reageren op het Besluit kwaliteit gastouderopvang.

In het gewijzigde Besluit staan onder meer de volgende maatregelen:

  1. De 4 pedagogische doelen in het wetsvoorstel worden in dit Besluit geconcretiseerd, zoals voor kindercentra al eerder is gedaan met de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
  2. Iedere gastouder stelt een pedagogisch werkplan op. Hierin beschrijft de gastouder hoe uitvoering wordt gegeven aan de 4 pedagogische doelen en hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd.
  3. De pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau biedt iedere gastouder jaarlijks 3 uur coaching.
  4. De gastouder volgt daarnaast jaarlijks nog 7 uur aan permanente ontwikkeling.
  5. Iedere gastouder beschikt over een achterwacht die bij calamiteiten binnen een kwartier aanwezig kan zijn. Op dit moment geldt dit alleen wanneer gastouders meer dan 3 kinderen opvangen.

Reageer ook!

Neem voor 15 april 2024 deel aan de internetconsultatie via deze link

Deel dit nieuwsbericht