Internetconsultatie:

1) Uitbreiding aanbod inzet Hbo’ers VE

2)  Kinderopvangtoeslag

1) Besluit versterking voorschoolse educatie

De openbare internetconsultatie over de verhoging van het minimum aantal uren aanbod en de inzet van Hbo-niveau in de voorschoolse educatie is geopend. De uitwerking daarvan staat in het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimum aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker’. Deze consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020), en anderzijds om 160 uur inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker per ve-groep per jaar (beoogde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2022). Met deze maatregelen wil het ministerie van OCW de intensiteit en de kwaliteit van de voorschoolse educatie versterken, zodat de ontwikkeling van peuters met een risico op een onderwijsachterstand verder wordt gestimuleerd en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Ga naar de internetconsultatie – deze staat open tot 22 maart.

2) Kinderopvangtoeslag

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvang. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voorkomt inkomenseffecten voor ouders.

Ga naar de internetconsultatie – deze staat open tot 15 maart.

 

Deel dit nieuwsbericht