Internetconsultatie: wijziging van de Wet Kinderopvang ivm ouderparticipatie crèches

De ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko:

  • de opleidingseis voor beroepskrachten en
  • het vastegezichtencriterium –

In het Besluit kwaliteit kinderopvang worden de beperkingen en voorwaarden die hieraan zijn verbonden neergelegd.

Met de voorgestelde wetgeving waarbij opc’s als opvangvorm worden geformaliseerd in de Wko wordt een einde gemaakt aan de ongewenste gedoogsituatie. Hierdoor wordt zowel voor de opc’s, maar ook voor betrokken toezichts-, handhavings- en uitvoeringspartijen en overige partijen duidelijk aan welk wettelijk kader opc’s moeten voldoen in geval zij als opvangvorm onder de Wko vallen.

Ga naar de internetconsultatie om een reactie achter te laten – deze staat open tot 04-09-2019.

Deel dit nieuwsbericht