De internetconsultatie met betrekking tot ‘Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra’ is nu geopend.

Tot 24 september a.s. kun je hier een reactie achterlaten.

Uitleg vanuit het Ministerie van SZW

In de Regeling Wet kinderopvang wordt de vereiste administratie van de houder uitgebreid met 1) het overzicht van ingezette beroepskrachten en 2) de presentielijsten van de kinderen met indicatie van de aankomst- en vertrektijden. Hier wordt ook een bewaartermijn (van zes weken) aan gekoppeld. Voor een goede bedrijfsvoering, moet een kindercentrum een deugdelijke en inzichtelijke administratie hebben. Ook kan de toezichthouder hierdoor beter toezicht houden op bepaalde kwaliteitseisen.

Met het Ministerie van SZW en de andere branchepartijen zijn verschillende gesprekken gevoerd over de administratieplicht en de bewaartermijn. De bewaartermijn is nadien naar beneden bijgesteld. 

 

 

Deel dit nieuwsbericht