Internetconsultatie ‘Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2020 in verband met de wijziging van de koppeling gewerkte uren in toeslagjaar 2020’

In het verlengde van de compensatieregeling ligt er een voorstel voor de wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2020 ter consultatie. In dit besluit wordt over het toeslagjaar 2020 de koppeling gewerkte uren losgelaten om zo naheffingen te voorkomen.

Ouders die dit jaar minder hebben kunnen werken, bijvoorbeeld als gevolg van gedwongen sluiting van sectoren, blijven hiermee  recht houden op volledige kinderopvangtoeslag. De overheid vroeg ouders de facturen van de kinderopvang te blijven betalen met de belofte dat zij gecompenseerd zouden worden.  Kinderopvangtoeslag werkt echter op basis van voorschotten en bij de na-rekening wordt gekeken naar een heel jaar. Als daarbij blijkt dat er minder gewerkt is dan opgegeven en daarmee de grens voor toeslaggerechtigde uren onder de aangevraagde uren ligt, volgt normaliter een naheffing. Om te voorkomen dat ouders de ontvangen compensatie terug moeten betalen omdat zij minder hebben kunnen werken wordt deze wijziging ingebracht. In plaats van de rekenregel van 140% gewerkte uren voor dagopvang en 70% gewerkte uren voor bso, geldt alleen de maximale grens van 230 gewerkte uren per maand.

De consultatie staat open voor reacties tot 28 september 2020.

Deel dit nieuwsbericht