Een positieve beoordeling van de ontwikkelingen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zo is het rapport ‘Investeren loont. Eindrapportage monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie in de G37-gemeenten’ in één zin samen te vatten. De Onderwijsinspectie constateert in het rapport positieve ontwikkelingen en is ook goed te spreken over de kwaliteit en opbrengsten van VVE.

 

Kwaliteit sterk gestegen

De Onderwijsinspectie is positief over de inspanningen van pedagogisch medewerkers en partijen om de kwaliteit van VVE te verbeteren. De investeringen op dit gebied hebben geloond, zo meent de Onderwijsinspectie.

Als conclusie schrijft de Onderwijsinspectie het volgende: “De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de grote steden is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Bijna alle G37 (gemeenten, red.) hebben hun gemeentelijk vve-beleid op orde en stimuleren de kwaliteitsverbetering op de locaties. Ook de locaties doen het beter; de kwaliteit van vve in de breedte is verbeterd”.

 

Positieve punten

Er zijn een aantal belangrijke positieve punten over VVE in het onderzoek van de Onderwijsinspectie. Zo hebben gemeenten hun coördinerende rol beter gepakt, is er beter overleg  met onderwijsbesturen, kinderopvang- en peuterspeelzaalwerkorganisaties en is er een sterke verbetering van het gemeentelijk VVE-beleid te bemerken.

Kinderopvang- en peuterspeelzaalwerkorganisaties hebben veel werk gemaakt van ouderbetrokkenheid en het pedagogisch handelen. Veel locaties zijn daarbij aangemerkt als een voorbeeld voor andere locaties.

 

Ontwikkelpunten

Naast de positieve punten uit het onderzoek, geeft de Onderwijsinspectie aan dat een aantal aspecten ook verbeterd kunnen en moeten worden. De gemeenten zouden de rol van ouders beter moeten incorporeren in hun VVE-beleid en kwaliteitszorg op het gebied van VVE. Ook kunnen gemeenten zorgen voor een sterker VVE-beleid, door (bindende) afspraken te maken met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Ook ouderbetrokkenheid is een aandachtspunt in het beleid van gemeenten.

Voor kinderopvang- en peuterspeelzaalwerkorganisaties zijn er verbeterpunten geconstateerd op het gebied van edcucatief handelen, planmatigheid en evaluatie en inhoudelijke afstemming van de doorgaande ontwikkellijn.

 

U vindt het rapport hier

 

Deel dit nieuwsbericht