Op 6 februari debatteerde de Tweede Kamer over het intitiatiefwetsvoorstel van D66. Het kabinet adviseerde negatief met betrekking tot vaccinatie in de kinderopvang, hoewel het begrip heeft voor de indiening ervan. Dat zei staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) donderdagavond in de Tweede Kamer.

D66 zet de behandeling van het wetsvoorstel desondanks door. De stemming staat nu gepland voor dinsdag 11 februari en het is daarbij nog steeds mogelijk dat een Kamermeerderheid het plan van de regeringspartij steunt.

Met het initiatief wil D66 expliciet in de Wet op de kinderopvang laten opnemen dat kinderdagverblijven het recht hebben om niet-gevaccineerde kinderen te weren. Op die manier kunnen ouders, voorafgaand aan de plaatsing van hun kind, voortaan beter nagaan welk vaccinatiebeleid een kinderopvangcentrum voert, om daarna een bewuste keuze te kunnen maken.

Van Ark formuleerde het negatieve kabinetsadvies in juridische bewoordingen en noemde de D66-initiatiefwet „niet-proportioneel en qua uitvoerbaarheid zeer complex.” Om die termen te onderbouwen, greep zij terug op het kritische advies van de Raad van State over de wet.

Volgens de raad hebben kinderopvangcentra als private ondernemingen nu al de mogelijkheid voor het voeren van een eigen aanname- en vaccinatiebeleid. Door daar een aparte wet voor te maken, zou de keuzevrijheid van sommige ouders kunnen worden ingeperkt en dat gaat de raad te ver.

Meer lezen (Reformatorisch Dagblad)

 

11 februari: D66-Kamerlid Paul van Meenen gaat zijn initiatiefwet over vaccinatie in de kinderopvang op twee punten aanpassen.

De initiatiefwet was bedoeld om de Wet op de kinderopvang aan te vullen. In die wet moest expliciet komen te staan dat crèches die dat willen niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren. Op 11 februari voegde de partij daaraan toe dat kinderen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt niet onder deze weigeringsmogelijkheid mogen vallen en altijd recht op toegang hebben. Een tweede wijziging is dat de (neven)effecten van de wet uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding moeten worden geëvalueerd.

Meer lezen (Reformatorisch Dagblad)

Deel dit nieuwsbericht