Op 20 december is de Kamerbrief van Minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Loondoorbetaling bij ziekte gepubliceerd. In zijn brief geeft de Minister aan dat hij met werkgevers afspraken heeft kunnen maken over een uitvoerbaar pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het gaat om een pakket dat beter aansluit bij de behoeften van met name kleine werkgevers, maar ook (middel)grote werkgevers profiteren van een groot deel van de maatregelen. Dit pakket moet leiden tot het aannemen van meer vast personeel.

Het pakket bestaat uit de volgende maatregelen: 

  • De Minister heeft met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland (hierna werkgeversorganisaties) en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1-1-2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden.
  • De Minister zet in op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming per 2021 via een premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling ter hoogte van totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
  • De Minister maakt per 1-1-2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer immers het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert de Minister in de periode 2019-2022 cumulatief 10 miljoen euro in kwaliteitsintensivering.
  • De Minister zet stappen om de transparantie rondom loondoorbetaling te verbeteren. Hij gaat met UWV in gesprek over hoe UWV de RIV-toets op een landelijk uniforme wijze uitvoert en de wijze waarop met kleine werkgevers rekening gehouden wordt, met als doel dat de toetsing door UWV transparanter wordt voor werknemers en werkgevers.
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor doordat de Minister de rol van de werknemer zal verstevigen en doordat de Minister ruimte biedt voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer re-integratie bij een andere werkgever.

Naast het pakket aan maatregelen ziet de Minister ruimte voor sociale partners om de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling te beperken.

Klik hier voor de volledige Kamerbrief .

Deel dit nieuwsbericht