In een kamerbrief van onder anderen SZW, presenteert het kabinet de stand van zaken van de plannen voor de ’coronabanen’. Dat zijn tijdelijke banen voor mensen werkzaam in sectoren getroffen door de coronacrisis (denk aan de luchtvaart, horeca etc.) ter versterking van cruciale sectoren waaronder de kinderopvang.

‘Extra handen’
De door het kabinet geplande coronabanen moeten als ‘extra handen’ dienen om het bestaande personeel te ondersteunen, zodat zij hun belangrijke taken kunnen (blijven) uitvoeren en niet teveel met randzaken bezig hoeven zijn.

Het kabinet schetst drie uitgangspunten voor deze banen:

  • De vraag van werkgevers is bepalend; zij kunnen inschatten hoeveel ondersteuning en welke ondersteuning gewenst is.
  • Het gaat om tijdelijke banen die een directe link met de impact van de coronacrisis hebben.
  • Door de acute behoefte moet de koppeling van vraag en aanbod snel plaats kunnen vinden.

Ondersteuning kinderopvang
Uit de arbeidsmarktpeiling  van 3 november van Kinderopvang Werkt! blijkt dat de werkdruk door uitval voor pedagogisch medewerkers is toegenomen. Uitval van personeel heeft in een aantal gevallen al geleid tot sluiting van groepen of locaties. De tijdelijke ondersteuning van pedagogisch medewerkers ziet het kabinet vooral voor zich in de vorm van groepshulpen en bij het vervoer van kinderen van en naar de kinderopvang. Het gaat, zo schrijven de betreffende bewindslieden, nadrukkelijk om werkzaamheden die niet vallen onder het primaire proces.

Ook voor de tijdelijke, ondersteunende krachten zal gelden dat zij aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen omdat met jonge kinderen wordt gewerkt en dat betekent dat zorgvuldigheid geboden is. Over de voorwaarden en uitwerking is de overheid daarom nog in gesprek met de sector.  Ook wordt  gekeken naar de financiering, want er bestaat geen directe financieringsrelatie tussen overheid en kinderopvangorganisaties.

Download de kamerbrief van SZW, VWS, OCW en J&V.

Deel dit nieuwsbericht