Het ondersteuningsportaal toezicht kwaliteit kinderopvang van GGD GHOR Nederland biedt een toelichting op veelgestelde vragen over de wet- en regelgeving van de (kwaliteit van de) kinderopvang.

Waar de wet ruimte laat voor interpretatie, kan dit lastig zijn voor zowel houders als toezichthouders en soms tot vervelende situaties leiden. In het ondersteuningsportaal vind je op vele vragen meer duiding en uitleg van de diverse wet- en regelgeving. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, maar ze bieden wel meer duidelijkheid dan de formele wetteksten.

De vragen met bijbehorende antwoorden zijn ondergebracht in negen thema’s, zoals Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Accommodatie en Inspectieproces. Je vindt er vragen als ‘Hoe beoordeel ik bij dagopvang of een groepsruimte afzonderlijk is bij een groepsruimte met halve deuren of muren?’ of ‘Wat zijn de aandachtspunten bij het toetsen van de mogelijkheid af te wijken van de beroepskracht-kindratio binnen de ‘drie-uursregeling’?’

Ga naar de website van GGD GHOR Kennisnet en via het thema Toezicht Kwaliteit Kinderopvang kom je terecht bij het Ondersteuningsportaal Toezicht.

Deel dit nieuwsbericht