Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft het kengetallenrapport uitgebracht, als onderdeel van het project ‘Mijn kostprijs’. Dit is een project bekostigt door SZW en gesteund door de sector, waarbij ze tools en ondersteuning bieden aan de sector om de bedrijfsvoering te professionaliseren en beter te kunnen gaan sturen op de kosten.

Het is een stevig rapport en ook best complex, maar er komen ook allerlei hulpmiddelen aan voor kinderopvangorganisaties om er mee te gaan werken (handreikingen en workshops en een digitale tool).

Download het rapport.

In september organiseren we een BMK ledensessie met het Waarborgfonds Kinderopvang samen, met praktische adviezen en alle ruimte voor vragen. Hou hiervoor onze agenda en de nieuwsbrief in de gaten want meer informatie hierover volgt.

Deel dit nieuwsbericht