18 maart 2020:
Als gevolg van de Coronacrisis de WAB tijdelijke versoepeld. Lees meer hierover.

Download de laatste versie van het Kennisdocument WAB

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie. In het document  dd 18 maart 2020, zit een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Daarnaast is nieuwe informatie toegevoegd aan het kennisdocument.

Dossier Arbeidsrecht
Wist je dat we een ‘dossier’ ARBEIDSRECHT hebben waarin je altijd de meest actueel informatie over een bepaald onderwerp bij elkaar gerangschikt vindt?

Ga in de menubalk bovenaan naar: Thema’s/ Werkgeverszaken  / Arbeidsrecht

 

 

Deel dit nieuwsbericht