Kenniskringen voor pedagogisch coaches thema’s: ruimte geven voor autonomie van het kind en onderlinge interacties kinderen
Werken aan pedagogische kwaliteit De kwaliteit van goede kinderopvang is continu in beweging. Daarom nodigt het Expertisecentrum Kinderopvang pedagogisch coaches uit om deel te nemen aan onze kenniskringen: bijeenkomsten die erop gericht zijn om de pedagogische kwaliteit binnen de eigen organisatie doelgericht te verhogen en te borgen.

Hoe werkt een kenniskring?
Kenniskringen faciliteren, motiveren en stimuleren pedagogisch coaches om in de eigen organisatie invulling te geven aan een verandertraject. De pedagogisch coaches nemen deel aan vier bijeenkomsten van een dag. Tijdens de bijeenkomsten ontwerpen zij een traject op maat voor de eigen organisatie. In de periode tussen de bijeenkomsten implementeren de pedagogisch coaches het eigen traject. Pedagogisch coaches krijgen handvatten om samen met pedagogisch medewerkers te werken aan de pedagogische kwaliteit.

Wat is het resultaat na deelname?
De pedagogisch coaches hebben actuele pedagogische kennis en tools die ze inzetten om pedagogisch medewerkers te coachen. De inzet van deze kennis en tools leidt tot een duurzame verandering in de pedagogische kwaliteit.

Meer informatie
Meer informatie en aanmelden.
Meer informatie over Kenniskringen en het Expertisecentrum Kinderopvang

Expertisecentrum Kinderopvang
Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt voor en met de sector aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang in het belang van het zich ontwikkelende kind. In ontwikkelteams maken we wetenschappelijke kennis inzichtelijk en toegankelijk en vertalen deze naar toepassing in de praktijk.

Deel dit nieuwsbericht