De kwaliteit van goede kinderopvang is continu in beweging. Daarom nodigt het Expertisecentrum Kinderopvang pedagogisch coaches uit om deel te nemen aan onze kenniskringen: bijeenkomsten die erop gericht zijn om de pedagogische kwaliteit binnen de eigen organisatie doelgericht te verhogen en te borgen. De BMK ondersteund dit initiatief.

Hoe werkt een kenniskring?

Kenniskringen faciliteren, motiveren en stimuleren pedagogisch coaches om in de eigen organisatie invulling te geven aan een verandertraject. De pedagogisch coaches nemen deel aan vier bijeenkomsten van een dag. Tijdens de bijeenkomsten ontwerpen zij een traject op maat voor de eigen organisatie. In de periode tussen de bijeenkomsten implementeren de pedagogisch coaches het eigen traject. Pedagogisch coaches krijgen handvatten om samen met pedagogisch medewerkers te werken aan de pedagogische kwaliteit.

Meer weten?

Lees de flyer van het expertisecentrum of kijk bij hen op de website.

Deel dit nieuwsbericht