KidsFoundation neemt Partou over; zorgelijke ontwikkeling – samen de grootste organisatie in Nederland én in handen van buitenlandse investeerder

Vandaag werd bekend dat KidsFoundation, één van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland (bekend van o.a. SmallSteps) kinderopvangorganisatie Partou wil overnemen. KidsFoundation is eigendom van het Canadese private equityfonds Onex. Door deze overname zou Onex samen met de Nederlandse participatiemaatschappij Waterland eigenaar worden van de grootste kinderopvangorganisatie in Nederland met opvang van 60.000 kinderen per dag.

De BMK vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat een (buitenlandse) investeerder eigenaar wordt van Nederlands grootste kinderopvangorganisatie. Het primaire doel van dergelijke investeringsmaatschappijen is immers het realiseren van winst. En door de grote vraag naar kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties een aantrekkelijke investering voor investeerders geworden. Echter, kinderopvang is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Rendementen verdiend in de kinderopvang mogen niet weglekken

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt dat kinderopvangorganisaties dienen te streven naar kwalitatief hoogwaardige kinderopvang die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Maar dit kwaliteitsstreven komt onder druk te staan door de winstdoelstelling van de investeerder die gerealiseerd moet worden. Het feit dat rendementen die gemaakt zijn in de kinderopvang kunnen wegvloeien naar investeerders klinkt onvoorstelbaar, maar is waar. Dit geld zou geherinvesteerd moeten worden in de Nederlandse opvang om zo duurzame kwaliteit te borgen en innovatie mogelijk te maken.

Toch is dit nu mogelijk, de kinderopvang is een commerciële sector. Vandaar dat de BMK pleit voor kinderopvang als basisvoorziening voor alle kinderen, vergelijkbaar aan het primair onderwijs dat toegankelijk en betaalbaar is voor alle kinderen in Nederland, en waar géén geld verdiend wordt dat weg kan vloeien naar investeerders.

Consortium probeerde KindsFoundation veilig te stellen

De op handen zijnde verkoop van KidsFoundation aan Onex, was vorig jaar zomer aanleiding voor twee BMK-leden, de bestuurders Ton Leeggangers (voorzitter Raad van Bestuur Wij zijn JONG) en Geert de Wit (lid Raad van Bestuur Kinderopvanggroep) om in de aanloopfase naar de verkoop met andere partijen een maatschappelijk consortium op te zetten om gezamenlijk de opties te bekijken voor een mogelijke overname van KidsFoundation. Investeringen in de kinderopvang moeten de borging en de versterking van de stabiliteit, de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland tot doel hebben, zo vond het consortium. Sec financiële doelen, zoals private-equityfondsen die nastreven, passen daar niet bij. Helaas bleek overname niet mogelijk omdat deze financieel en daardoor maatschappelijk niet te verantwoorden was.

Het risico van deze overname

Inmiddels zijn we een jaar verder. Onex is eigenaar geworden van KidsFoundation en wil nu samen met participatiemaatschappij Waterland Partou overnemen. Het risico van deze overname is dat een deel van het eigen vermogen van Navitas Capital (de aandelen Partou zeg maar) wordt vervangen door vreemd vermogen door de nieuwe eigenaren Onex/Waterland. Met andere woorden; een deel van het vermogen wordt geleend voor de overname. En geleend geld moet worden terug betaald. En daarnaast is het de vraag op welke waardestijging – die op termijn moet worden afgelost – wordt geanticipeerd door Onex/Waterland? Want ook door deze aflossing verdwijnt veel vermogen uit de organisatie en dus uit de kinderopvang.

Tijd voor een maatschappelijk debat

Omdat de kinderopvang een commerciële sector is, vloeien ook zonder de tussenkomst van private equity op dit moment rendementen weg uit de kinderopvang. Het wordt hoog tijd dat er een einde komt aan het weglekken van dit publiek belastinggeld (immers ouders ontvangen Kinderopvang Toeslag via de Belastingdienst). Met dit publiek geld moeten we zorgvuldig omspringen; het kán niet de bedoeling zijn dat dit geld – waar alle Nederlanders aan meebetalen – verdwijnt naar (buitenlandse) investeerders.

Het wordt tijd dat we hier een maatschappelijk debat over gaan voeren! Het oprichten van het maatschappelijk consortium in de zomer 2018 was een goed plan, maar het zou niet nodig moeten zijn om de borging en de versterking van de stabiliteit, de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland veilig te stellen. Dat doel, dat veiligstellen van rendementen verdiend in de kinderopvang, zouden de overheid en de sector zelf moeten gaan borgen. Wij zijn dan ook blij met de uitnodiging van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over private equity in de kinderopvang.

BMK deelnemer rondetafelgesprek SZW ‘private equity in de kinderopvang’ (16 mei)

Op 16 mei organiseert de commissie voor SZW dit rondetafelgesprek over private equity in de kinderopvang. Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) neemt namens de Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang deel aan dit gesprek. De commissie wil meer informatie ophalen over de doelstelling en risico’s van private equity in de kinderopvang. Een van de terechte vragen waar de Commissie van SZW antwoord op wil krijgen is hoe het publiek geld wordt besteed (kwaliteit/prijs)? De BMK zal haar standpunt(en) over dit onderwerp ook vooraf schriftelijk inbrengen.

Deel dit nieuwsbericht