Kieswijzer Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, voor ouders

Speciaal voor ouders heeft VoorWerkendeOuders (VWO) samen met Ouders & Onderwijs een kieswijzer gemaakt. In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen tussen 0 en 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart een stem uit mag brengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en VWO een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders.

Op de website www.kieswijsouders.nl vullen ouders 20 stellingen in over kinderopvang,onderwijs en de combinatie werk-privé. Op basis van hun antwoorden (eens, oneens of geen mening) zien ze in hoeverre hun standpunten overeenkomen met alle politieke partijen in de huidige Tweede Kamer en een groot aantal nieuwe partijen.

De kieswijzer geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang en zorg. Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: ‘Ouders met kinderen onder de 18 jaar maken bijna een kwart van de totale kiezers uit. Logisch dus dat de politiek aandacht besteedt aan thema’s die voor ouders belangrijk zijn, zoals goed onderwijs, betaalbare kinderopvang en een goede combinatie werk-privé. Met deze kieswijzer willen we ouders helpen een keuze te maken voor een politieke partij die opkomt voor hun belangen en meningen.’

Marjet Winsemius, directeur Stichting Voor Werkende Ouders: ‘Juist nu valt er met betrekking tot de Tweede Kamer Verkiezingen voor ouders veel te kiezen. De komende kabinetsperiode moeten er grote keuzes gemaakt worden op bijvoorbeeld de thema’s lerarentekort, verruiming en versimpeling van verlofregelingen en de financiering van de kinderopvang. Voor ouders is het fijn om via onze kieswijzer te bepalen waar ze staan op deze thema’s en welke politieke partij(en) daar het beste bij aansluit.’

Speciaal voor de kieswijzer en om ouders te informeren over hoe de diverse politieke partijen denken over onderwijs, kinderopvang en de combinatie werk en gezin zijn vier kinderen uit groep 8 naar Den Haag gegaan om hun meest prangende vragen te stellen aan verschillende politici Alles in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De video is hier te bekijken; https://youtu.be/yR9YW3xsazg

 

Deel dit nieuwsbericht