Vandaag heeft het kabinet besloten tot aangescherpte coronamaatregelen over te gaan. Demissionair Premier Rutte en demissionair Minister de Jonge benoemen dit in hun persconferentie. Met deze maatregelen hoopt het kabinet verspreiding van het virus onder kinderen 5- 12 jaar en de omikron-variant te beperken en het aantal positieve testresultaten terug te dringen. Er is een verlengde kerstvakantie voor het primair onderwijs afgekondigd en ook de bso gaat dicht. De dagopvang (0-4 jaar) blijven open. De scholen bieden noodopvang tijdens schooltijd en de bso gaat alleen na schooltijd noodopvang bieden.

De maatregelen komen hard aan.

Grote ontevredenheid BMK vanwege het uitblijven van compensatie sluiting

Tijdens het overleg met Staatssecretaris Wiersma en het ministerie SZW hebben we namens de maatschappelijke kinderopvangorganisaties ons grote ongenoegen geuit.

BMK heeft tijdens het overleg teleurgesteld gereageerd en aangegeven dat we dit niet meer kunnen uitleggen aan onze achterban. We hebben er tijdens alle overleggen met de ministeries voor gepleit om de scholen open te laten blijven. Veel kinderen zijn teleurgesteld omdat ze helaas opnieuw geen kerstviering en goede afsluiting van het jaar kunnen vieren op school en op de bso. Ouders zijn de dupe en onze medewerkers zullen weer veel discussies krijgen. Voor kinderopvangorganisaties zijn deze lasten groot. Voor deze sluiting zal echter ditmaal helaas geen compensatie komen vanuit de overheid. Dit betekent dat de kinderopvang opdraait voor de kosten en daar zijn we erg teleurgesteld over.

We hebben aangedrongen op een compensatieregeling, maar die is vooralsnog niet in het vooruitzicht gesteld voor deze korte sluitingsperiode.  Mocht de sluiting onverhoopt langer duren, dan hebben wij voorgesteld alsnog met een compensatieregeling komen, waarin de compensatie voor deze 4 dagen sluiting wellicht met terugwerkende kracht zou kunnen worden meegenomen.

Meer informatie over de juridische aspecten van deze beslissing van het Ministerie voor jou als ondernemer lees je dit bericht (inlog vereist).

De maatregelen voor kinderopvang op een rij:

  • Er is een verlengde kerstvakantie afgekondigd voor het primair onderwijs.
  • Ook de bso gaat tussen maandag 20 december (uiterlijk 21 december) tot en met vrijdag 24 december dicht. Maandag de 20e is een zg. regeldag, je kan ervoor kiezen om open te zijn om de laatste zaken te regelen voor je verplicht de normale bso sluit.
  • De dagopvang 0-4 jaar blijft open; dit geldt ook voor peuteropvang.
  • Gastouderopvang blijft open voor 0-12 jaar met het dringende verzoek aan ouders hier minder gebruik van te maken.

Noodopvang

Tijdens de sluiting van 20 december (uiterlijk 21 december) tot en met 24 december biedt de bso noodopvang;

  • ná schooltijd (reguliere contracturen)
  • alleen voor kinderen van wie de ouders een contract hebben met de kinderopvang en waarvan 1 van de ouders een cruciaal beroep uitoefent (lijst Rijksverheid) en kwetsbare gezinnen

Ook medewerkers van de kinderopvang/bso vallen onder de cruciale beroepen, zodat zij hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen.

Het kabinet heeft een sluiting van 3 weken ook overwogen maar voor nu besloten tot de sluiting van 4 dagen. Komende vrijdag zijn er weer nieuwe gegevens beschikbaar en dinsdag 21 december volgt opnieuw besluitvorming op basis van een nieuw OMT-advies.

Er volgt zo spoedig mogelijk een nieuwsbericht vanuit Rijksoverheid. Dit bericht zal online worden aangevuld.

Deel dit nieuwsbericht