Kinderombudsman tikt Belastingdienst op de vingers

De fiscus had in 2014 geen oog voor de belangen van kinderen toen het de toeslag van ruim 200 gezinnen stopzette.

‘De Belastingdienst had de belangen van kinderen moeten meewegen toen het in 2014 besloot de kinderopvangtoeslag van ruim 200 gezinnen stop te zetten. Door dat niet te doen, handelt de fiscus in strijd met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), concludeert Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief aan de Belastingdienst die in bezit is van Trouw’, schrijft Trouw op 18 februari.

Het is de tweede brief die de Kinderombudsman aan de Belastingdienst stuurt over de zaak, waarin vrijwel alles is misgegaan. Na het stopzetten van de toeslagen bleek dat in veel gevallen onterecht, concludeerde de Nationale Ombudsman al in 2017 in een vernietigend rapport. Bezwaren van ouders bleven eindeloos liggen, en veel ouders zagen zich gedwongen te stoppen met werken omdat de opvang niet langer betaald kon worden.
Interne stukken achtergehouden

Eerder bleek uit interne stukken in bezit van Trouw al dat de Belastingdienst bewust aanstuurde op het afwijzen van bezwaren van ouders. In rechtszaken van ouders hield de Belastingdienst interne stukken achter, ondanks nadrukkelijke toezeggingen dat niet te doen. Volgens advocate Eva Gonzalez Perez, die veel van de gedupeerde ouders bijstaat, laat de Belastingdienst het juist aankomen op rechtszaken, maar hebben veel ouders daar de fut niet meer voor.

In reactie op de eerste brief van de Kinderombudsman hield de Belastingdienst nog vol dat het stopzetten van de toeslag niet in strijd zou zijn met het IVRK. Daar is Kalverboer het niet mee eens, schrijft zij in de laatste brief. Het verdrag is altijd van toepassing als een besluit gevolgen heeft voor kinderen, en het belang van kinderen moet dan altijd meegewogen worden. Dat is niet gebeurd, terwijl het in deze zaak ‘evident was dat het besluit gevolgen zou hebben voor de kinderen’, schrijft Kalverboer.

Belangen kinderen meewegen

De Kinderombudsman noemt het nu ‘wenselijk’ dat de Belastingdienst de belangen van kinderen structureel gaat meewegen in zijn besluiten. Daarvoor zullen de systemen van de fiscus aangepast moeten worden, omdat veel besluitvorming volledig geautomatiseerd is. Kalverboer vindt dat er in de systemen een signaal afgegeven moet worden als een beslissing van invloed is op kinderen, waarna een belangenafweging moet plaatsvinden.

In oktober ging staatssecretaris Snel (D66) van financiën al diep door het stof in dezelfde zaak, toen hij moest toegeven dat de Tweede Kamer stelselmatig niet goed is geïnformeerd over de zaak. Snel gelastte destijds een intern onderzoek naar het achterhouden van stukken door de afdeling Toeslagen.

Het gastouderbureau dat centraal staat in de zaak verloor onlangs een civiele rechtszaak tegen de Staat vanwege schade die het geleden heeft. Het bureau overweegt nog hoger beroep in te stellen tegen die uitspraak.

Deel dit nieuwsbericht