De geluiden over een ‘verlengde kerstvakantie’ voor het primair onderwijs veroorzaken in de kinderopvang en onder ouders veel onrust. In onderstaand bericht zetten we een aantal zaken op een rijtje om enige helderheid te creëren.

Wat speelt er?

 • De PO-Raad peilde deze week onder zijn leden hoe zij denken over een week sluiting voorafgaand aan de kerstvakantie.Uit de peiling blijkt dat 55% van de leden tegen een schoolsluiting is met afstandsonderwijs voorafgaand aan de kerstvakantie. 45% van de leden vindt dat wel een goede optie.
 • Het OMT adviseert in haar meest recente advies dat de scholen in de week voor de kerstvakantie overschakelen op online onderwijs. Hoewel het kabinet eerder liet weten een sluiting van scholen nietwenselijk te vinden, is voor 14 december een nieuw wegingsmoment afgesproken. Ook de PO-Raad heeft steeds gepleit voor het openhouden van de scholen. PO-Raad bepleit voor het weekend duidelijkheid over mogelijke scholensluiting.
  Zie het nieuwsbericht: PO-Raad wil voor het weekend duidelijkheid over mogelijke scholensluiting  | PO-Raad (poraad.nl)
 • Om organisatorische redenen kunnen scholen nu al (tijdelijk) sluiten onder het motto; scholen zijn niet aan het onmogelijke gehouden. Er zijn scholen die deze maatregel toepassen door klassen of de school te sluiten.

Wanneer een school tijdelijk de deuren sluit, roept de PO-Raad en het ministerie van OCW, scholen op om dit altijd met de kinderopvangpartner(s) af te stemmen.

De BMK vindt een extra week kerstvakantie voor het primair onderwijs geen goed idee.
Waarom niet lees je hieronder:

 • Het druist in tegen de boodschap dat kinderopvang en onderwijs in het belang van de (sociaal) emotionele ontwikkeling van kinderen zo veel mogelijk zij aan zij open moet blijven;
 • Bij een landelijke maatregel tot algehele vakantie/sluiting zou je alle leerlingen treffen; terwijl dit niet voor alle scholen noodzakelijk is.
 • Er is zorg voor de positie van kinderen in een kwetsbare en onveilige thuissituaties;
 • Er is zorg over de voortgang van het (afstands)onderwijs;
 • Er moet nog steeds noodopvang geregeld worden voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep (tijdens schooltijd). Een deel van de gespecialiseerde scholen is bij vorige lockdowns voor de leerlingen ook open gebleven.
 • De rest van Nederland werkt gewoon door en veel ouders kunnen niet thuis werken en hun kinderen opvangen. Kinderen zullen dan bij vrienden, familie of opa en oma ondergebracht worden, met meer risico op besmettingen.
 • Als de kinderopvang en de bso’s gewoon openblijven zien kinderen elkaar daar alsnog, met opnieuw risico op besmetting.
 • Een eenzijdige sluiting van het onderwijs schiet de branche kinderopvang in het verkeerde keelgat. Ook onze branche verkeert in zwaar weer; ook de kinderopvang kampt met personeelstekort en sluitingen vanwege oplopende besmettingen, hoge werkdruk en oplopende kosten. Om maar niet te spreken van bijvoorbeeld de zorg. Daarbij heeft onderwijs al 2 weken vakantie in de kerstperiode.

De kinderopvangsector, en met name de maatschappelijke kinderopvang, voelt zich in ruime mate verantwoordelijk en spant zich tot het uiterste in om ouders en kinderen te bedienen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Hoewel de kinderopvang altijd flexibel wil meedenken en naar oplossingen zoekt, horen en zien wij dat dit nu voor de branche niet meer waar te maken is. Het is niet vanzelfsprekend en in de huidige situatie ook niet haalbaar dat de kinderopvang basisschoolkinderen opvangt tijdens schooltijd.

Mocht dit verzoek vanuit onderwijs worden gedaan; zowel het ministerie  SZW als OCW geven aan dat opvang tijdens schooltijd, niet de verantwoordelijkheid van de kinderopvang is.

We hebben bij PO-Raad en het ministerie OCW aangegeven de terminologie ‘verlengde kerstvakantie’ op zijn zachtst gezegd ongelukkig te vinden. Vakantie suggereert hele dagen opvang door de bso en daarvan is hier geen sprake.

Loes Ypma (voorzitter BMK) in Kinderopvangtotaal
‘We hebben SZW gevraagd om duidelijk uit te spreken dat het opvangen van basisschoolleerlingen onder schooltijd niet de verantwoordelijkheid van de bso’s is. Bij eerdere lockdowns bleken we in staat in samenwerking met het onderwijs zaken op te lossen, maar dit kúnnen we nu eenvoudigweg niet meer realiseren. Ook bij ons is de rek eruit en het is voor bso’s ondoenlijk om kinderen onder schooltijd op te vangen. Ook voor onze zeer betrokken en gedreven professionals in de kinderopvang is het van belang om af en toe op adem te komen. Daarom is het belangrijk een waarschuwingssignaal aan scholen te geven die langer dicht willen gaan rondom de kerstvakantie, aldus Loes Ypma. ‘Kinderen opvangen tijdens schooltijd is niet de verantwoordelijkheid van de kinderopvang, maar van het onderwijs. We kunnen veel, maar dat moeten we niet willen met elkaar. Ook de pedagogisch professionals moeten even opladen. Begrip voor elkaar is hierbij belangrijk; voor ouders, kinderen én professionals’.

https://www.kinderopvangtotaal.nl/een-verlengde-kerstvakantie-is-geen-goed-idee/#comments

Samen komen we deze coronacrisis door!
De coronacrisis vraagt een lange adem van ons allen en het water staat veel organisaties aan de lippen. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang stelt alles in het werk om jullie te blijven ondersteunen.  We zijn ongelooflijk trots op onze sector. We geven al jullie signalen door in de overleggen die we momenteel voeren met de branchepartijen en ministeries. We zoeken naar maatregelen om de kinderopvang nog veiliger te maken, het risico op het verspreiden van het virus te verkleinen. We dragen oplossingen aan voor het personeelstekort. We zoeken naar mogelijke versoepelingen in Toezicht mét behoud van kwaliteit. Samen komen we deze coronacrisis door!

 

Deel dit nieuwsbericht