Het aantal vacatures in de kinderopvang is gedaald, deze is met 34 vacatures op 1.000 banen afgenomen ten opzichte van de vorige meting in januari 2019. Toen was de vacaturegraad in kinderopvang hoog met 48 vacatures op 1.000 banen.

De landelijke vacaturegraad was 25 in het vierde kwartaal van 2020 (CBS, vacaturegraad naar bedrijfstak). De vacaturegraad blijft het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie; namelijk 54 vacatures op duizend werknemersbanen. Ook in de bouwnijverheid blijft het personeelsgebrek fors, met een vacaturegraad van 46.

Een derde van de kinderopvangorganisaties zoekt nieuwe medewerkers, tekorten worden vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Het personeelstekort is in de dagopvang iets afgenomen ten opzichte van oktober 2020, in de BSO is dit nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn regionale verschillen. In de regio West is de vacaturegraad met 40 vacatures per 1.000 banen het hoogst. In het noorden daarentegen is de vacaturegraad met 23 het laagst.

 

 

Download Vacaturegraad kinderopvang

Quickscan kinderopvang – Arbeidsmarkontwikkelingen kinderopvang februari2021

Rapport Quick Scan Vacatures Kinderopvang 2021 (Vragenlijst)

Kinderopvang dankzij jou
In 2020 startte Kinderopvang werkt! de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Om nieuwe medewerkers te werven en de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. Naast werving en versterken van de beroepstrots wil de campagne het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar maken. De campagne richtte zich de laatste maanden ook specifiek op het werven van medewerkers die snel ingezet kunnen worden.

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties BMK en BK met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten wij ons samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Deel dit nieuwsbericht