Kinderopvang levert input voor ‘Nationaal Plan Onderwijs na corona’

De corona-maatregelen komen hard aan bij kinderen, want niet ieder kind vaart wel bij thuisonderwijs. Maatregelen als thuis-onderwijs bleken nodig, maar de effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn groot. We denken daarom gezamenlijk na hoe we de “schade” zoveel mogelijk kunnen beperken.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) publiceerden op 17 februari j.l. een Kamerbrief waarin zij een Nationaal Programma Onderwijs aankondigen. Het doel hiervan is om leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Dit betekent dat de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra wordt geïnvesteerd in het gehele onderwijs, van het funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Vanuit de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang juichen we de brief van harte toe, dit is goed nieuws voor kinderen. Wij denken graag mee in de uitwerking van de kaders die door de beide ministers gepresenteerd zijn!  We zetten breed in op beperken en wegwerken van negatieve gevolgen door de coronacrisis.

Binnen de wijk zijn naast de scholen, zorg en welzijn, ook de kinderopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang sleutelspelers voor de ontwikkeling van kinderen.

Om het onderwijs te ontlasten én te verrijken zou bijvoorbeeld een (structurele) inzet van buitenschoolse opvang-medewerkers binnen het onderwijs uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast denken we aan de versterking van het bso aanbod en het verbinden van aanbod vanuit het sociaal werk met de Bso’s.  We zien daarnaast mogelijkheden voor maatregelen in de Voorschoolse Educatie, ter versterking van de ontwikkeling van de kwetsbare  kinderen.

OCenW heeft de branche kinderopvang gevraagd schriftelijke evidence based input aan te leveren voor de opzet ‘menu-kaart Nationaal Programma Onderwijs na corona’. Vanuit de kinderopvang hebben we geprobeerd op korte termijn zo duidelijk mogelijke informatie te verzamelen, oa bij Sardes, het NJI en Ruben Fukkink.Dit heeft geleid tot een brief, die we mede namens de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben verzonden naar OCenW.

Download de brief

In de brief staan evidence based interventies. We hopen OCenW en SZW en het onderwijs hiermee van dienst te zijn. De interventies zijn opgedeeld in:

  • Interventies op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Interventies specifiek op het gebied van executieve functies
  • Interventies op cognitief vlak en ouderbetrokkenheid

We sloten een interessant rapport van Sardes bij met concrete maatregelen en acties:

  1. In de voorschoolse periode
  2. Onder schooltijd
  3. Na schooltijd

In de coronatijd hebben pedagogisch medewerkers op veel plekken bijgesprongen in het onderwijs, om de noodopvang op scholen te kunnen draaien. Er bestaat bij de kinderopvang een ondernemende “handen uit de mouwen” mentaliteit en de pedagogisch medewerkers zijn gewend te kijken naar: wat heeft dít kind nu nodig? Wij zien kansen om de kennis en expertise van pedagogisch medewerkers in te zetten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De pedagogisch medewerkers zouden hiermee hun vaak beperkte arbeidscontracten op de buitenschoolse opvang (beperkt tot de buitenschoolse uurtjes, vooral op maandag, dinsdag en donderdag) mogelijk kunnen uitbreiden. Ondertussen versterken we de samenwerking met het onderwijs op deze manier vanuit de praktijk. Dit is met het oog op de toekomst een hele goede investering!

Lees hier het resultaat van onze inspanningen en het definitieve plan van OCenW (website Rijksoverheid)

Deel dit nieuwsbericht