Vanaf het moment dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door SZW en de drie branchepartijen – BK, BMK en BOinK – hard gewerkt aan een regeling. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen Kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim vijfhonderderdvijftigduizend betalingen vormt voor de ruim vierduizend aanbieders wel een hele grote belasting.

Het heeft daarom voor ons als branchepartijen sterk de voorkeur om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouder uit te laten betalen.

Wetgeving en het borgen van een foutloze uitvoering vormt bij het ontwerpen van de regeling daarbij de grootste uitdaging. Zowel SZW als branchepartijen voelen de urgentie, maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd. De regeling komt er maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

Deel dit nieuwsbericht