Wat zijn de kosten voor VE: van 16 uur naar 22 uur en van 40 naar 52 weken?

Ed Buitenhek heeft op verzoek van KIK, uitgerekend wat het kost om doelgroepkinderen recht te geven op 22 uur voorschoolse educatie per week. Dit rapport van Buitenhek (januari 2021)  toont aan dat het ophogen van het aanbod voorschoolse educatie van 16 uur naar 22 uur per week, gedurende 52 weken, door aan te sluiten bij het ritme van de kinderopvang, een relatief goedkope oplossing is om opvangvormen te mengen, kinderen en ouders te integreren (inclusie), segregatie tegen te gaan en werkende ouders te ontzorgen.

Zeven partijen boden op 4 november 2020 de pleitnotitie ‘16 uur toegangsrecht voor kinderen van 0 tot 4 jaar’ aan de voorzitter van de SER aan. Ieder kind moet zijn of haar talenten optimaal kunnen ontwikkelen. De eerste levensjaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Geef álle jonge kinderen een goede start. Dat kan door ieder kind toegang te geven tot pedagogische voorzieningen van hoge kwaliteit. Een toegangsrecht voor alle 0-4 jarigen faciliteert deze goede start, maakt een einde aan de huidige versnippering, brengt ouders en kinderen met verschillende achtergronden samen, draagt bij aan een grotere maatschappelijke- en arbeidsparticipatie en aan de economische ontwikkeling. Bovendien wordt in een vroeg stadium duidelijk of een kind extra aandacht en zorg nodig heeft. Een toegangsrecht helpt bij het tegengaan van de toenemende kansenongelijkheid en segregatie. Het is een investering in onze samenleving die zich dubbel en dwars terugverdient.

De variant van 22 uur per week, gedurende 52 weken per jaar komt het beste tegemoet aan de gestelde doelen. Het bieden van dagdelen van 5,5 uur maakt het mogelijk kinderen met verschillende financieringsbronnen in één groep op te vangen en ze in te laten voegen in dagen van 11 uur. Integratie van kinderen dus. Bovendien is een aanbod van 22 uur gedurende 52 weken ook voor werkende ouders interessant, kinderen kunnen binnen dagopvanggroepen opgevangen worden (met meer uren indien ouders dat nodig hebben). Dit aanbod is interessant voor werkende ouders (ook voor hen die nu voorschoolse educatie afnemen) én voor niet werkende ouders. Dat maakt ook ‘integratie van ouders’ mogelijk. Inclusie en integratie zijn zo qua bedrijfsvoering goed uitvoerbaar.

Download het rapport Buitenhek

Deel dit nieuwsbericht