Groot onderzoek naar kostprijzen kinderopvang: doe mee!
Hoeveel kost het om kinderopvang aan te bieden? Wat is het verschil in kostprijs tussen babyopvang en bso?  Is het aanbieden van kinderopvang goedkoper in een dorp dan in een grote stad? Naar dit soort vragen doet onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek onderzoek, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).


Belangrijke informatie

Het onderzoeksbureau benadert vanaf eind oktober alle kinderopvangorganisaties in Nederland met het verzoek een vragenlijst in te vullen over hun kosten. Hoe meer organisaties de vragenlijst invullen, hoe beter duidelijk wordt welke kosten kinderdagverblijven, bso’s en gastouders maken voor het aanbieden van kinderopvang. Dat is belangrijke informatie die SZW helpt bij het inrichten van het nieuwe financieringsstelsel in de kinderopvang.


Zicht op de eigen boekhouding

Meedoen aan het onderzoek is nuttig om zicht te krijgen op de eigen boekhouding. Organisaties die deelnemen, kunnen aan het eind van het onderzoek een overzicht van hun eigen kostprijs krijgen. Ook ontvangen zij een benchmark: een vergelijking van de eigen kostprijs met kostprijzen van vergelijkbare organisaties in de kinderopvang. Het ministerie ontvangt alleen geanonimiseerde, samengevoegde data.


Representatief beeld

Op 6 juni 2024 spraken de onderzoekers al met de brancheorganisaties in de kinderopvang over hoe zij dit onderzoek het beste kunnen uitvoeren. De brancheverenigingen juichen toe dat de onderzoekers de kinderopvangsector nauw bij het onderzoek willen betrekken. Voor het slagen van het onderzoek is namelijk van belang dat veel organisaties de vragenlijst invullen. Alleen dan kan een representatief beeld ontstaan van kostprijzen in de kinderopvang.


Doet uw organisatie mee?

Vult uw organisatie de vragenlijst ook in? Houd daarvoor deze nieuwsbrief en onze andere informatiekanalen in de gaten. Vragen over dit onderzoek kunt u stellen aan Remco van Eijkel, projectleider van dit onderzoek, via: r.vaneijkel@seo.nl.

SEO Economisch Onderzoek voert dit onderzoek uit samen met BDO Accountancy en AYIT Consultancy. SZW kiest voor deze partijen vanwege hun kennis op het gebied van onderzoek, boekhouding en kinderopvang. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een consulterende rol tijdens het onderzoek.

Deel dit nieuwsbericht