S-BB (het samenwerkingsverband tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven) heeft het kwalificatiedossier Pedagogisch werk geactualiseerd. Het ministerie van OCW heeft deze wijziging op 21 januari 2021 formeel vastgesteld. Klik hier voor de publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Met ondersteuning van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang hebben verschillende werkgevers uit de achterban van BK en BMK meegewerkt aan de actualisering.  ROC’s gaan hier nu mee aan de slag om de opleidingen te vernieuwen.

In 2019 heeft het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang het competentieprofiel pedagogisch medewerker geactualiseerd en besloten dat dat onder meer als input zou worden gebruikt om het kwalificatiedossier Pedagogisch werk te laten actualiseren. De profielen pedagogisch medewerker (niveau 3) en gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) zijn tevens in lijn gebracht met de vereisten van de Wet IKK en die voor de voorschoolse educatie. Het vernieuwde kwalificatiedossier is hier te vinden. Download de PDF

Kennisdelingsbijeenkomst 2 maart a.s.

De ROC’s  hebben tot augustus van dit jaar de tijd om onderwijs te ontwikkelen en afspraken te maken met het werkveld over de invulling van het nieuwe kwalificatiedossier Pedagogisch Werk. In het licht daarvan organiseren BK en BMK samen met S-BB, en de MBO raad op 2 maart, van 13.00 tot 15.00 uur een online kennisdelingsbijeenkomst. De bijeenkomst heeft als doel te informeren over het nieuwe kwalificatiedossier. Ook is het bedoeld een uitwisseling tussen het onderwijs en het werkveld te laten plaatsvinden.

Om de bijeenkomst optimaal aan te laten sluiten op jullie informatiebehoefte, is een formulier gemaakt met vier vragen, dat binnen enkele minuten in te vullen is. Als je van plan bent de bijeenkomst bij te wonen, zouden we het op prijs stellen als je dit formulier uiterlijk 12 februari in wilt vullen. Alvast onze dank.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door te mailen naar info@bmko.nl o.v.v. “kennisdelingsbijeenkomst KD”.

Deel dit nieuwsbericht