Op 10 oktober lanceerde het ministerie van VWS de landelijke campagne ‘Voor wie download jij CoronaMelder?’ Via Coronamelder.nl of de verschillende appstores is CoronaMelder te downloaden. De app informeert gebruikers als ze mogelijk zijn besmet om zo verdere besmetting te voorkomen. De app is daarmee een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en helpt verspreiding van het virus voorkomen.

Partnertoolkit
Om zoveel mogelijk Nederlanders te informeren over CoronaMelder biedt het ministerie van VWS een partnertoolkit aan. Met de materialen uit de toolkit kun je de app onder de aandacht brengen bij medewerkers en ouders. In de uitingen gaat het om het zichtbaar maken van de app door bijvoorbeeld in te gaan op de werking, het nut en noodzaak en de plek waar die kan worden gedownload. VWS wil hiermee graag zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van het Nederlandse publiek. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.*

De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

  •          Nieuwsbericht
  •          Consumentenfolder
  •          Posters
  •          Video’s
  •          Social media posts
  •          Foto’s en logo’s
  •          Narrowcasting

De CoronaMelder toolkit voor partners

*In oktober is de tijdelijke wet notificatieapplicatie aangenomen waarin wordt vastgelegd hoe de app omgaat met gegevensverwerking en dat het gebruik te allen tijde vrijwillig is en op geen enkele manier als verplichting mag worden opgelegd. Hiertoe is een antimisbruikbepaling in de wet opgenomen.

Deel dit nieuwsbericht