Op de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben de leden op 6 mei j.l. unaniem voor het ‘Onderhandelaarsresultaat Cao Kinderopvang 2024’ gestemd voor de overgangscao kinderopvang die op 1 juli a.s. ingaat. Nu alle leden van de BMK vóór invoering van deze cao hebben gestemd, is het wachten op de uitkomst van de stemmingen bij de BK (ALV op 13 mei), FNV en CNV.

De werkgeversvertegenwoordigers BMK en BK, en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, kwamen tot dit resultaat eind april. Nadat het onderhandelaarsakkoord was bereikt liet de BMK al weten heel blij te zijn met de inhoud van dit akkoord. Lees ons berichtBMK blij met overgangscao als opmaat naar de Cao van de Toekomst!’ Deze overgangscao heeft een looptijd van 6 maanden (tot en met 31 december 2024).

Cao van de toekomst
Dit najaar gaan de cao-partijen weer om de tafel om naar de nieuwe Cao van de toekomst te praten. In het cao-akkoord Kinderopvang 2023-2024 hebben BMK, BK, FNV en CNV afgesproken om onderzoek te doen naar bouwstenen voor de cao van de toekomst. De hoofdvraag die cao-partijen beantwoord willen zien, is: “of en op welke wijze collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) interprofessioneel werken kunnen bevorderen en bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarkttekorten”.

 

 

Deel dit nieuwsbericht