Leesoffensief Brabant: ‘Aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in kinderopvang’ 

Dinsdag 15 februari van 19:30 tot (uiterlijk) 21:30 uur – online

Op 15 februari vindt een vervolgbijeenkomst plaats van de samenwerking Leesoffensief Brabant – ‘aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in de kinderopvang’.

“Het Leesoffensief Brabant wil dat echt alle kinderen en jongeren in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Samen zorgen we voor een betere borging van de continuïteit van onze projecten.”

Insteek online bijeenkomst kinderopvang
We zien veel goede inspanningen en daadkracht rondom leesplezier en –motivatie bij verschillende ketenpartners. Toch staat ons nog genoeg te doen: bijna een kwart van de 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid om als mondige burger aan de huidige samenleving te participeren (PISA-onderzoek 2019) en veel jongeren verlaten het onderwijs laaggeletterd. De eerste vier jaren in het leven van een kind zijn sterk bepalend voor de taalontwikkeling. Vanuit deze urgentie stellen we elkaar de vraag hoe we met elkaar en vanuit ieders rol nog méér kunnen doen om alle Brabantse kinderen geletterd te maken.

(Zie ook het artikel ‘Lezen heeft een sneeuwbal-effect’ – Stichting Lezen interviewde BMK beleidsadviseur Ellen Monteban).

Landelijk perspectief en de Brabantse aanpak
Onder leiding van presentator Boudewijn van der Lecq komen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord. Voor de duiding vanuit onderzoek en voor het landelijke perspectief zijn Sabine Hunnius (onder andere directeur van het Baby and Child Research Center en hoofd van de BabyBRAIN-groep van het Donders Institute), Marijke Bos (specialist voor- en vroegschoolse periode bij Stichting Lezen) en Ellen Monteban (Beleidsadviseur Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) van de partij. Om de strategische Brabantse aanpak te duiden schuiven Anneke Ooninkx (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs bij de Gemeente Breda), Lianne Knobel (accountmanager de Nieuwe Veste) en Monique Vos (Manager afdeling Pedagogiek & Kwaliteit bij Kober) aan om te vertellen over hun ‘Thematafel Leert’. Inspirerende voorbeelden komen onder andere van Huis73, welke haar ervaringen deelt met het Babyleesoffensief. Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant, zorgt voor een pakkende uitsmijter.

Het complete programma volgt zo snel mogelijk via leesoffensiefbrabant.nl.

Voor wie is deze vervolgbijeenkomst bedoeld? 
Iedereen die zich op bestuurlijk niveau bezighoudt met de voor- en vroegschoolse doelgroep, zoals:

  • Directie, bestuur, opleidingscoördinatoren en docenten van opleidingen waarbij studenten zich voorbereiden op een baan waarbij men met jonge kinderen (0-4 of 0-6 jaar) werkt;
  • Directeur-bestuurders, (unit)managers, voorleescoördinatoren, (ortho)pedagogen, beleidsmakers van kinderopvang, gastouderbureaus, GGD’s/consultatiebureaus;
  • Wethouders en ambtenaren met Onderwijs/Bibliotheken/vve/Doelgroep 0-4 jaar in portefeuille;
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers en leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille kov/vve die actief zijn in een beleidsmatige functie

 Meld je aan

 

Deel dit nieuwsbericht