Het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang (bso) gaan vanaf 8 juni weer open. Scholen kunnen weer terug naar reguliere schooltijden en de kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de bso terecht.

Deze leidraad bevat aandachtspunten voor de afstemming tussen onderwijs en bso voor de periode vanaf 8 juni. De oproep is tijdig met elkaar in overleg te gaan om te komen tot afspraken over de aansluiting van schooltijden en bso-tijden.

NB: Waar in de leidraad gesproken wordt over 3 aandachtspunten, gaat het over 3 aparte scenario’s.’ (Ieder scenario (1,2,3,) heeft eigen aandachtspunten a,b,c).

Deel dit nieuwsbericht