Vol trots presenteren we onze nieuwe voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: Loes Ypma. Zij neemt deze rol over van Monique Vreeburg die de rol van voorzitter tijdelijk heeft vervuld sinds februari 2020. Op 27 januari is Loes Ypma tijdens een Algemene Leden Vergadering unaniem gekozen.

Loes Ypma: ‘’De Maatschappelijke Kinderopvang is een ondernemende, groeiende en boeiende sector om trots op te zijn! De pedagogisch medewerkers bieden kinderen een taalrijke, stimulerende en veilige omgeving waarin ze zich optimaal ontwikkelen en samen leren en spelen. De komende jaren staan in het teken van een vereenvoudiging van het stelsel, waardoor we een goede start voor iéder kind realiseren, ongeacht het werk of inkomen van de ouders. Door de toeslagen af te schaffen en te kiezen voor een toegangsrecht voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar met publieke financiering, bestrijden we de groeiende ongelijkheid, kunnen we een hoop gedoe en ellende voorkomen en brengen we een beetje ontspanning in het drukke leven van jonge gezinnen.”

Een ervaren en verbindende voorzitter
De BMK heeft veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter en haar invulling van het voorzitterschap. Loes Ypma heeft jarenlange politieke ervaring in Den Haag, een uitgebreid politieke netwerk, actuele kennis op het gebied van onderwijs en de jeugdzorg, en een grote affiniteit met onderwerpen als kansengelijkheid voor kinderen. Ypma was zes jaar actief als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en als voorzitter van Verus, vereniging van scholen. Ook was zij zes jaar lang wethouder in Woerden en Almere. De BMK is ervan overtuigd dat Ypma met haar warme, enthousiaste persoonlijkheid en sterk verbindende kwaliteiten een waardevolle rol zal vervullen als gezicht van de maatschappelijke kinderopvang.

De nieuwe voorzitter deelt de visie van de BMK waarin kinderopvang wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke opdracht en publiek gefinancierd met een focus op innovatie en duurzame kwaliteitsverbetering. Loes Ypma: “Ik ga er vanuit dat het in 2025 vanzelfsprekend is dat alle kinderen naar de kinderopvang, gastouderopvang of BSO gaan”. In december 2020 schreven we als kinderopvangbranche (BMK, BK en BOinK) samen met onze partners, PO-raad, VNG en Kindcentra 2020, de Pleitnotitie waarin we gezamenlijk pleiten voor een toegangsrecht voor alle kinderen. In onze aanbiedingsbrief aan de SER schrijven we: “Ons huidige systeem leidt tot kansenongelijkheid en segregatie, al voor het vierde levensjaar. Dat moet anders, de tijd is rijp voor inclusieve kindvoorzieningen. Ieder kind heeft recht op een optimale ontplooiing van zijn of haar talenten. De eerste levensjaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Geef álle jonge kinderen een goede start. Dat kan door ieder kind toegang te geven tot pedagogische voorzieningen van een hoge kwaliteit, met extra aandacht waar dat nodig is.”

Monique Vreeburg aan het roer tijdens de coronacrisis
Monique Vreeburg werd zes weken na haar aanstelling in het voorjaar van 2020 als tijdelijke voorzitter geconfronteerd met de coronacrisis. Vreeburg heeft zich een voortvarende crisismanager getoond. Zij zette alle zeilen bij tijdens de eerste verplichte sluiting van kinderopvang in het voorjaar van 2020 en de consequenties daarvan voor de sector en ouders. In overleg met de branchepartijen en ministeries is zij erin geslaagd het belang van de sector én dat van de BMK te verenigen.

Visie Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
De BMK ziet kinderopvang als een basisvoorziening voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. De BMK is opgericht in april 2016 door een aantal  kinderopvangorganisaties vanuit een gedeelde visie op kinderopvang. Inmiddels vertegenwoordigt de BMK bijna 35% van de markt en heeft 95 actieve, betrokken leden. Deze maatschappelijke ondernemers bieden kinderopvang op 12.000 locaties door heel Nederland waar 200.000 ouders gebruik van maken.

Download het persbericht

Deel dit bericht via social media (onderaan dit bericht)!

Deel dit nieuwsbericht