Unieke combi maakt kindermishandeling bespreekbaar met jonge kinderen – Tools en cursussen voor kinderopvang en onderwijs

Augeo Foundation en Schildje ontwikkelden een aanvullend aanbod van online meldcode-cursussen en tools om te gebruiken met de kinderen op de groep. Aanleiding vormde de grote behoefte vanuit het basisonderwijs en de kinderopvang aan ‘tools’ om op een speelse manier met kinderen van drie tot zes jaar te kunnen praten over zware onderwerpen als kindermishandeling. Juist deze professionals spelen een rol in het stoppen of zelfs voorkomen van het geweld. Dit start met gedegen kennis. Maar hoe herken je signalen? Hoe handel je zorgvuldig bij een vermoeden van verwaarlozing? Hoe praat je met ouders? Én met de kinderen?

Praten jonge kinderen
Professionals zijn bij een vermoeden van kindermishandeling verplicht de stappen van de meldcode te volgen. Augeo Foundation biedt online scholing op maat waardoor medewerkers leren over de meldcode. Nadat de medewerkers geschoold zijn, biedt Schildje (een initiatief van Stichting Groei Veilig) tools om dit lastige onderwerp te bespreken met (jonge) kinderen. Op een speelse manier ‘leren’ kinderen over het onderwerp en bovenal ervaren ze dat het niet normaal is, dat zij hier niet schuldig aan zijn en dat zij hierover kunnen en mogen praten. Het pakket bestaat uit een houten koffer met prachtig vormgegeven materialen, waaronder een handpop van Schildje, tafelhuis om op te zetten met houten bosvriendjes, een prentenboek, dagritmekaart en emotiemagneten. Hierbij hoort een training voor de medewerkers over hoe je de materialen gebruikt.

Hoe belangrijk is dit?
Recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2023) heeft over 1 op de 5 kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie. Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen als kindermishandeling en huiselijk geweld, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Die nare ervaringen kunnen ook invloed hebben op de leerprestaties. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen echt het verschil maken voor een kind. Hoe eerder er aan het licht komt dat er iets ernstigs aan de hand is, hoe eerder er hulp of steun kan komen als dat nodig is. Meer over ingrijpende jeugdervaringen en de invloed op het functioneren van kinderen op school is te zien in deze infographic.

Meer weten
Zowel Schildje als Augeo Foundation zijn organisaties zonder winstoogmerk. Inkomsten gaan naar andere projecten en de ontwikkeling van materialen ten behoeve van kinderen.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Augeo Foundation via relatiebeheer@augeo.nl of 0343 – 53 60 40.

Deel dit nieuwsbericht