De BMK vindt dat hoge pedagogische en educatieve kwaliteit kinderopvang voor alle kinderen van groot belang is, ongeacht hun achtergrond en de financiële draagkracht van hun ouders. De aangesloten organisaties zijn waarde-gedreven en niet gericht op winstmaximalisatie. Er wordt geïnvesteerd in het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van de kinderen door de inkomsten aan te wenden voor (pedagogische) kwaliteitsverbetering. BMK zet de belangen van kinderen, ouders, en indirect de samenleving, voorop.

De ambities van de BMK die raakvlakken hebben met opvoeding en kindontwikkeling, zijn:

  • Kinderopvang als duurzame publieke voorziening.
  • Toegankelijkheid van de voorzieningen voor alle kinderen.
  • Investeren in jonge kinderen loont.
  • Kinderen worden gezien.

De bovengenoemde ambities leiden tot de volgende pedagogische prioriteiten:

  • Een hoog niveau van het aanbod van kinderopvang.
  • Streven naar maximale kwaliteit (waarde-gedreven kwaliteitsregulering) in plaats van minimale kwaliteitsregels wetgever.
  • Kwaliteitsverbetering door middel van regelgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
  • Bevorderen dialoog over innovatie en realiseren state-of-the-art kinderopvang.

Personeelskrapte en regeldruk

Er werken 116.000 mensen met hart en ziel in de kinderopvang. Maar net als in alle andere sectoren (ziekenhuizen, onderwijs, horeca etc.) heeft ook de kinderopvang een personeelsuitdaging. Leidt dit tot een vermindering van kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang? De Maatschappelijke kinderopvang is heel duidelijk in haar antwoord; nee, de kwaliteit moet altijd goed zijn. Iedere kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het kwaliteitskader en daar is ook toezicht op. De kwaliteit is in de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Personeelskrapte is zeker voelbaar. Daarom moet de regeldruk omlaag, zodat met minder mensen meer kan worden gedaan. En zodat de administratieve last en werkdruk verlaagd worden, zonder in te boeten op kwaliteit en veiligheid. We passen in voorkomende situaties de op handen zijnde wijzigingen in de wet IKK alvast toe, maar blijven verantwoorde kinderopvang bieden. In coronatijd was er een overmachtsplan inzake rooster; intalligheid, opleidingen, BKR, VGC etc. Altijd in afstemming met de GGD GHOR. We blijven verantwoorde kinderopvang bieden -met een extra alertheid op incidenten- en anders moeten we helaas tijdelijk sluiten. We hebben als branche vertrouwen in onze professionaliteit.

Kinderopvang als vliegwiel

De BMK pleit ervoor niet enkel cijfers over de problemen te noemen maar óók over de oplossingsrichtingen. De cijfers van de tekorten die nu in de media gedeeld worden, zijn de cijfers zonder dat we maatregelen nemen om het personeelstekort op te lossen. Wat kunnen we gezamenlijk doen om aan de oplossingen voor personeelstekort te werken?

Beperken van de uitstroom en verhogen van de deeltijdfactor zijn oplossingsrichtingen die het meest kansrijk en impactvol zijn (oplossingsrichtingen ABF, blz. 22 en 23).

In álle arbeidsmarktsectoren heerst een groot personeelstekort. De gemiddelde vacaturegraad op de gehele arbeidsmarkt is 54 per 1000 werknemers. De kinderopvang speelt een cruciale rol in het oplossen van deze landelijke uitdaging. Want één pedagogisch medewerker maakt het mogelijk dat 6 tot 10 ouders kunnen werken. Geef daarom prioriteit aan de kinderopvang, is de oproep van de BMK. Zodat jonge ouders verzekerd kunnen zijn van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en op een ontspannen manier werken en zorgen kunnen combineren.

Lees hier het visiestuk ‘Wat vinden wij kwaliteit?’ opgesteld door het  BMK Pedagogenplatform, maart 2021

 

 

Deel dit nieuwsbericht