Afgelopen weekend brak Aleid Truijens (columniste) in de Volkskrant een lans voor kinderopvang als basisvoorziening: ‘Het huidige systeem brengt ouders in de financiële problemen.’ Op 9 december publiceerde de Volkskrant een artikel waarin Elly Singer en Loes Kleerekoper (beiden pedagoog, psycholoog en onderzoeker jonge kinderen) nog een stap verder gaan en stellen dat marktgerichte kinderopvang schadelijk is voor jonge kinderen.

De afgelopen jaren werden organisaties voor kinderopvang opgekocht door grote ondernemingen, waaronder buitenlandse multinationals (deels private equity). De vroegere pedagogisch geschoolde directrices zijn hier vervangen door managers op afstand geschoold in bedrijfs- in plaats van in pedagogische belangen. Optimalisering van de bezetting is hierbij het streven. Uit onderzoek van Singer en Kleerekoper komt naar voren dat hierdoor veel onrust onder kinderen ontstaat. Ook signaleren zij grote kwaliteitsverschillen tussen en binnen kinderopvangvoorzieningen. De onderzoekers geven aan dat zij geen recent onderzoek hebben naar stress onder kinderen door de vele personeelswisselingen van pedagogisch medewerkers, ‘terwijl langdurige stress één van de grootste risicofactoren is’, zo stellen zij.  Maar alles wat in die periode fout gaat kost later veel persoonlijk leed en  handenvol geld. Zij besluiten hun pleidooi met de oproep: “Het is een illusie dat de markt zichzelf reguleert bij zoiets essentieels als kinderzorg. Laten we stoppen  met het systeem van marktgestuurde kinderopvang. Kinderen vanaf 3 maanden horen niet op de markt, maar in publieke voorzieningen waarin niet ‘opvang’ maar opvoeding centraal staat.”

Lees het hele artikel

BMK herkent de risico’s van marktwerking in de kinderopvang

De BMK zou graag zien dat het huidige systeem van kinderopvang waar marktwerking is toegestaan, op de schop gaat. Immers, in een situatie waar organisaties moeten concurreren met elkaar spelen bedrijfsmatige overwegingen altijd een rol. Dit gaat ten koste van investeringen in de kwaliteit als de mogelijkheid bestaat dat winsten – gemaakt in de kinderopvang – mogen worden uitgekeerd. Daarmee verdwijnt geld uit de sector en dat zou niet moeten mogen, vindt de BMK.

Daarnaast is het huidige systeem complex, biedt het geen brede toegankelijkheid en brengt het grote financiële risico’s met zich mee voor ouders. De BMK zou graag zien dat het huidige systeem plaatsmaakt voor een robuust systeem waarop ouders en kinderopvang kunnen vertrouwen. Een systeem zonder marktwerking dat een continu hoge kwaliteit van opvang en begeleiding biedt voor kinderen, dat betaalbaar is voor iedereen en waar kinderen altijd naar toe kunnen, ongeacht het economisch tij. Ieder kind heeft baat bij professionele opvang en begeleiding, juist op heel jonge leeftijd. Want we weten inmiddels uit onderzoek dat iedere euro die we investeren in het jonge kind, zich driedubbel terugbetaalt. Daar wordt heel Nederland beter van. Daarom mag er geen geld uit de sector verdwijnen maar dient gerealiseerde winst geïnvesteerd te worden in kinderen, zij zijn onze toekomst.

Deel dit nieuwsbericht