De maximum uurtarieven voor de kinderopvang worden in 2022 verhoogd met 0,51 procent. Dat staat in de aanbiedingsbrief en het ontwerpbesluit, die minister Koolmees (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het ontwerpbesluit is een concept dat eerst nog bij de Tweede Kamer en de Raad van State ter advies wordt voorgelegd. Het besluit kinderopvang 2022 regelt de jaarlijkse indexering (per 1 januari) van de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor kinderopvangtoeslag (de ‘KOT tabellen’).

Ook wordt met deze wijziging de koppeling gewerkte uren per 1 januari 2022 voor de buitenschoolse opvang in verband met covid-19 verruimd. Ouders kunnen vanaf dat moment ook voor de buitenschoolse opvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent. Meer hierover lees je in de Nota van Toelichting onder het ontwerpbesluit. Hieronder de highlights.

Maximum uurtarieven 2021
dagopvang: € 8,46  (2020)- € 8,50 (2022).
buitenschoolse opvang: € 7,27 (2020) – € 7,31 (2022)
gastouderopvang: € 6,49 (2021) –  € 6,52 (2022)

Loon- en prijsontwikkeling en indexering
De indexering voor 2022 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2021 (‑0,99%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar neerwaarts naar 1,98% is bijgesteld en de loon- en prijsontwikkeling voor 2022 (1,50%).[1] Dit betekent dat de maximum uurprijzen worden aangepast met 0,51% als gevolg van de indexering. Hierboven zie je tot welke maximum uurprijzen dit leidt.

[1] De bedragen zijn ingevuld op basis van het CEP dat het Centraal Planbureau (CPB) op 31 maart 2021 publiceerde.

Indexering toetsingsinkomens
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2022 bedraagt 1,39%.

Tijdelijke verruiming koppeling gewerkte uren voor 2021
In 2020 is de Koppeling Gewerkte Uren in de kinderopvangtoeslag tijdelijk verruimd in het kader van COVID-19.

Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is normaal gesproken gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder: 140 procent van de gewerkte uren bij dagopvang en gastouderopvang en 70 procent van de gewerkte uren bij Bso en gastouderopvang. Hierbij geldt een maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand. De normen van 140 procent en 70 procent worden voor 2021 losgelaten. In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij gewerkt hebben.

Uitkomsten internetconsultatie
Het onderhavige besluit is in maart 2021 vier weken opengesteld voor internetconsultatie. De consultatie heeft geleid tot 14 reacties.

Uitvoeringstoets
Gelijktijdig met de brief stuurt minister Koolmees ook de uitvoeringstoets van Toeslagen van het ontwerpbesluit aan de Tweede Kamer. Het eindoordeel van de uitvoeringstoets is dat het voorstel uitvoerbaar is.

 

Deel dit nieuwsbericht