Sinds kort kan een nieuw meetinstrument worden ingezet bij een gelijkstellingsverzoek. Dit meetinstrument of assesment bestaande uit een online test en twee praktijkopdrachten, meet de competenties bij relevante werkervaring waar de diploma’s net niet voldoen.

Nieuwe kansen met meetinstrument

In de cao staan afspraken over individuele gelijkstelling. Sinds de modernisering van de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker wegen ook relevante bij- en nascholingen en werkervaring mee. Om de competenties uit deze relevante werkervaring te meten, kan de gelijkstellingscommissie nu een meetinstrument inzetten dat is ontwikkeld door psychologisch advies- en onderzoeksbureau NOA.
Dankzij dit meetinstrument hebben mensen met relevante werkervaring maar soms net niet de juiste diploma’s nieuwe mogelijkheden tot kwalificatie. De procedure duurt iets langer, en kost drie tot zes weken meer tijd.

Hoe werkt het?

  • De gelijkstellingscommissie besluit het instrument in te zetten.
  • Er wordt toestemming gevraagd aan de werkgever, die de rekening ontvangt.
  • Met de (kandidaat)werknemer en werkgever worden afspraken gemaakt voor de afname van de online test en de praktijkopdrachten.
  • De test en de opdrachten worden beoordeeld door NOA.
  • De gelijkstellingscommissie weegt de beoordeling mee in het besluit
  • De gelijkstellingscommissie heeft inmiddels tienmaal besloten het meetinstrument te gebruiken. Vier assessments zijn uitgevoerd, de overige staan op de planning.

Meer weten?

Lees de veelgestelde vragen over een gelijkstellingsverzoek.

Tijdens de BMK informatiebijeenkomst over het personeelstekort in de kinderopvang op 26 maart (vol) geeft het FCB een presentatie over dit onderwerp met alle ruimte om vragen te stellen.

Deel dit nieuwsbericht