De BMK, Boink en de BK hebben het initiatief genomen om voor de kinderopvangsector zelfstandig een afwegingskader te ontwikkelen voor de meldcode kindermishandeling. Dit afwegingskader moet helderheid scheppen over in welke gevallen er een melding moet worden gedaan. Dit in voorbereiding op de aangescherpte wet ‘verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ die in gaat op 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari moeten professionals ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

 

Aanleiding
De aanleiding van deze aanscherping is het feit dat in de vijfde stap van de huidige meldcode het de hulpverlener vrij staat om wel of geen melding te doen, ook als het een ernstige zaak betreft. Met behulp van de nieuwe afwegingskaders kan de professional bepalen of er al dan niet een melding moet worden gedaan.
Daarnaast wil men een radarfunctie beleggen bij Veilig Thuis om zoveel mogelijk zicht te houden en adequaat in te kunnen grijpen/ondersteunen.

 

Signalerende functie van kinderopvang

De kinderopvang is geschaard onder het cluster ‘signaleerders’ samen met het primair en het voortgezet onderwijs. Anders clusters zijn: politie, medisch, paramedisch en justitie. In afwijking van het oorspronkelijke voorstel is op initiatief van Boink, BK en de BMK voorgesteld om voor de kinderopvang een zelfstandig afwegingskader te ontwikkelen. Dit is mede ingegeven doordat de kinderopvang werkt in een ander kader, met andere leeftijdsgroepen en vanwege het op een andere manier in contact staan met de ouders.

 

Voorlichting overheid
De rijksoverheid zal de ontwikkeling van de afwegingskaders op verschillende manieren ondersteunen. Zo komt op korte termijn een basisdocument ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ beschikbaar. Tevens wordt een factsheet ‘De radarfunctie van Veilig Thuis’ gepubliceerd. In oktober volgt een handreiking ‘Praten met kinderen’.
Deze publicaties zijn t.z.t. te downloaden via de website van de rijksoverheid. Zodra de genoemde publicaties beschikbaar zijn, laten we dit weten via BMK insite.

 

Augeo maakte een animatie over de aanpassing van de meldcode

Deel dit nieuwsbericht