Update 4 november 2019

Meldcodetour: nieuwe bijeenkomsten

Na de aftrap in Regio Kennemerland, vindt op dinsdag 19 november van 16:00 – 20:00 uur een bijeenkomst plaats van Regio West Brabant in Etten-Leur. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier . Wees er snel (voor 5 november) bij, want er blijken nog maar een paar plekken beschikbaar.

Inmiddels is de officiële website van de Meldcode Tour ook gereed. Hou deze dus vanaf nu zelf in de gaten om te kijken wanneer er in jouw regio bijeenkomsten georganiseerd worden!

Originele bericht:

De ‘Meldcodetour’ is van start gegaan. In alle 28 Veilig Thuisregio’s worden vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ diverse bijeenkomsten georganiseerd. Doel hiervan is professionals in de kinderopvang, de gezondheidszorg, de hulpverlening, het onderwijs en de justitiële sector te ondersteunen in het gebruik van de verbeterde meldcode tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sinds 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode ingezet om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals zijn wettelijk verplicht om met de Meldcode te werken. Dit om sneller en adequater hulp te bieden aan kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.

De bijeenkomsten in de Meldcodetour willen meer bekendheid geven aan deze verbeterde meldcode door een praktische insteek. Zo gaan de bijeenkomsten bijvoorbeeld in op de verbeterde Meldcode zelf, de nieuwe radar- en monitorfunctie van Veilig Thuis. Ook is er aandacht voor  de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van cases.

Locaties

Op de speciale website van de meldcodetour vind je meer informatie.
Daar staan tevens de eerste geplande bijeenkomsten in regiogemeenten Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond.

Deel dit nieuwsbericht