De BMK vindt het belangrijk dat de cao door alle organisaties op de juiste manier wordt toegepast, omdat we allereerst trots zijn op de afspraken die we hebben gemaakt in de cao en vinden dat elke medewerker hier recht heeft op en daarbij omdat we vinden dat tussen alle werkgevers een gelijk speelveld wat betreft de arbeidsvoorwaarden moet zijn. Daarom heeft daarom twee cao’s geleden andere cao-partijen voorgesteld om een meldpunt te creëren waar situaties waarin de cao niet juist wordt toegepast, aangepakt kunnen worden.

Samen met de andere cao-partijen in kinderopvang heeft de BMK hard gewerkt aan de uitwerking van dit meldpunt. Omdat we het belangrijk vinden dat de Cao Kinderopvang op de juiste wijze wordt toegepast, is de cao eerst in begrijpelijke taal geschreven. Toch kan het gebeuren dat de cao niet goed wordt toegepast. Bewust of onbewust. Bij het meldpunt naleving Cao Kinderopvang kan dat gemeld worden.

Wat kun gemeld worden bij het meldpunt naleving Cao Kinderopvang?

Het gaat om toepassing van de hele cao. Er geldt daarom geen beperking voor wat je kunt melden. Maar let op, de melding moet wel betrekking hebben op meerdere medewerkers. Of op het hele personeel. Een geschil tussen één medewerker en de werkgever kun je melden bij de Commissie van Geschillen.

Wie kan een melding doen?

Iedereen kan een melding doen, dus ook werkgevers. Je kunt een melding alleen doen of namens een groep medewerkers. Maar om de melding in behandeling te kunnen nemen moet wel duidelijk zijn wie de melding doet. Je moet je naam bekend maken. En bij een groepsmelding moeten de namen van alle melders bekend gemaakt worden. Anonieme meldingen nemen we niet in behandeling.

Hoe kun je een melding doen?

Wil je een melding doen? Dan kun je gebruik maken van het online meldingsformulier. Het meldingsformulier opent in een nieuw venster. Na je melding ontvang je een bevestiging van je melding op het e-mailadres dat je opgegeven hebt.

Wat gebeurt er na een melding?

Na een melding wordt eerst gekeken of we de melding in behandeling kunnen nemen. Mogelijk nemen we hiervoor contact met je op voor meer informatie. Wordt de melding in behandeling genomen? Dan wordt deze verder behandeld door de Commissie Naleving. In de Commissie Naleving zitten vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en van werknemersorganisaties. En een onafhankelijk voorzitter.

Bekijk de afspraken over naleving van de cao

Deel dit nieuwsbericht