Rapport ‘Met andere ogen’: betrek kinderopvang in coalitie

René Peeters, kwartiermaker voor de nieuwe Coalitie Samenwerking Onderwijs, Zorg en Jeugd, schreef in opdracht van de coalitie het rapport ‘Met andere ogen 2018′. Het rapport dat eind november verscheen, geeft een advies voor de versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs, zorg en jeugd.

De Coalitie ontstond na de zomer; achttien landelijke branche- en ouderorganisaties onder leiding van René Peeters, zetten zich in voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Helaas ontbrak de kinderopvang nog binnen deze coalitie. Het rapport adviseert echter de kinderopvang te betrekken in de coalitie.

(‘Met andere ogen’, paragraaf 3.7.1 ‘Samenstelling van de coalitie’): ‘Veel gesprekspartners vinden dat in een coalitie die gaat over een doorgaande ontwikkeling van kinderen, de kinderopvang en het mbo eigenlijk niet kunnen ontbreken. Ook is geopperd het ministerie van SZW te betrekken. Het advies is dan ook om de coalitie uit te breiden met deze partijen. Het maakt de coalitie rijker en doet recht aan de belangrijke rol die deze partijen vervullen in het veld’ (…)

‘Het voorstel is om een onderverdeling te maken binnen de coalitie. De coalitie bestaat dan uit een kerngroep, ketenpartners, kennispartners en belangengroepen (…) De kerngroep bestaat uit partners met een wettelijke taak op het gebied van aansluiting onderwijs -jeugd(zorg). De eerste bemensing van de kerngroep is uiteraard aan de coalitie. Er kan gedacht worden aan de volgende partners: VNG, Jeugdzorg Nederland, Sectorraad SWN VO, LPO, kinderopvang, GGD GHOR, Ieder (in), PO Raad en VO Raad.’

De BMK is verheugd over het advies dat volledig in lijn is met het initiatief dat wij indertijd als ‘vijf partijen’ hebben genomen toen we de Commissie SZW adviseerde om samen met het veld aandacht te besteden aan het werk van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang én aan de kabinetsreactie op het Taskforce advies.
Lees meer.

Deel dit nieuwsbericht