Oproep Vastekamercie SZW: Ontbreken jonge kind bij rondetafelgesprek op 22 november

Eind vorige week liet de Vaste Kamercommissie SZW ons weten dat noch de BMK noch enige kinderopvangorganisatie is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek ‘Samenwerking kinderopvang en onderwijs’ op 22 november. Wij roepen daarom al onze leden op om deze week een brief te sturen aan de Tweede Kamer waarin we ons onbegrip uiten over het ontbreken van de kinderopvang aan deze tafel; onze kennis en kunde mag hier niet ontbreken.

Wat ging vooraf?

De BMK heeft samen met de vijf partijen de Commissie SZW geadviseerd om samen met het veld aandacht te besteden aan het werk van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang en de kabinetsreactie daarop. Wij hebben aangestuurd op een rondetafelgesprek omdat wij het op een aantal essentiële punten niet eens zijn met de kabinetsreactie en we vinden dat het advies van de Taskforce uitgebreide aandacht verdient. Dit heeft de Commissie voor SZW ter harte genomen en op 22 november aanstaande vindt dit overleg plaats. Via via werd echter duidelijk dat mede-initiatiefnemers, namelijk de branchepartijen van de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs geen uitnodiging ontvingen voor dit rondetafelgesprek. Middels een brief hebben we gezamenlijk daarom verzocht om een bestuurlijke afvaardiging vanuit de sectoren kinderopvang en onderwijs uit te nodigen voor dit rondetafelgesprek. Dit verzoek is vorige week definitief afgewezen.

Lees hier de position paper over dit onderwerp die we schreven met de PO-raad, SWN en VNG.

Oproep BMK

Vandaar onze oproep aan jullie; laat de Tweede Kamer weten dat wij het betreuren dat de kinderopvang niet aan tafel zit. Graag vóór 22 november!

Conceptbrief

Om jullie hierin te faciliteren hebben wij een conceptbrief gemaakt (bijgevoegd) die je kan personaliseren (zie het gele veld in de bijlage) en versturen namens jouw organisatie aan het vermelde emailadres: cie.szw@tweedekamer.nl van de Vaste Kamercommissie SZW. In deze brief stellen wij voor onze centrale rol te benadrukken voor het jonge kind. Immers, we stellen in onze aanpak het kind centraal. Samen met andere partijen, zoals het onderwijs, werken wij nauw samen om een kwalitatief goede doorgaande ontwikkellijn te realiseren. Daar waar nodig en mogelijk werken we veelvuldig samen met jeugdzorg vanuit integraal oogpunt. Binnen de kinderopvang is ontzettend veel kennis een kunde aanwezig over de ontwikkeling van het jonge kind en het is een belangrijke vindplaats voor vroegtijdig signaleren van aandachtspunten in hun ontwikkeling. Juist in de voorschoolse periode is de kinderopvang dé plaats waar niet alleen het kind als individu, maar ook het gezin en omgeving waarin het kind opgroeit in beeld zijn.

Wij sluiten af met dat we graag bereid zijn de commissieleden alsnog te informeren en we graag gebeld of gemaild worden en hen van harte welkom heten voor een werkbezoek aan onze organisaties.

Doe als volgt (5 minuten):

 1. Download de conceptbrief
 2. Pas in de brief aan:
  • Naam eigen organisatie
  • Stad/regio eigen organisatie
  • Indien gewenst: de alinea aanvullen met eigen inzichten
 3. Onderteken de brief:
  • Naam
  • Functie
  • Organisatie
  • Optioneel: emailadres en mobiele nummer mochten leden van de commissie contact op willen nemen.
 4. Mail de brief aan als bijlage aan: cie.szw@tweedekamer.nl

 Heel veel dank voor jullie medewerking en inzet!

Deel dit nieuwsbericht