De voorlopig laatste meting voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2020 is gestart. In de afgelopen periode hebben 64 organisaties voor kinderdagopvang, 64 voor kortdurende peuteropvang, 64 organisaties voor buitenschoolse opvang en 480 gastouders per mail een uitnodigingsverzoek gekregen. Wij hebben een aanbevelingsbrief gestuurd aan gastouders samen met BK en VGOB.

De COROP-gebieden (regio’s) waarin onderzoek wordt gedaan zijn: Noord-Limburg, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Zuid-Holland, Oost-Zuid-Holland, Gooi- en Vechtstreek, Zuidwest-Overijssel, Zuidoost-Drenthe en Overig Groningen.

Neem deel aan het onderzoek als je/jouw aangesloten gastouders, een uitnodiging hebben ontvangen. Een goede respons is belangrijk voor het kunnen doen van valide uitspraken over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.

N.B. Deze maand verschijnt de rapportage van LKK 2019, met daarin gegevens over de recente kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (gecombineerde metingen 2017, 2018 en 2019), een meerjarige trendanalyse en een vergelijking van Nederland met diverse landen van binnen en buiten Europa.
Kort en goed: de Nederlandse kinderopvang staat er goed voor!

Dank voor je medewerking!

Deel dit nieuwsbericht